| Recerca

Nous projectes aprovats pel Comitè de Recerca

En la seva sessió de maig de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 5 nous projectes, tots ells promoguts per SSIBE, essent 2 d'ells presentats per residents.

En la seva sessió de maig de 2024, el comitè de Recerca ha donat llum verda a 5 nous projectes, tots ells promoguts per SSIBE, essent 2 d’ells presentats per residents.

El comitè de recerca és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la Direcció de l'entitat i col·labora amb el departament de Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Es reuneix el primer dijous de cada mes, és multidisciplinar, i la seva composició actual la podeu veure aquí.

Si teniu ganes d'engegar algun projecte, consulteu l'apartat de la web "Elaborar i presentar un projecte de Recerca"

A continuació us posem un petit resum dels projectes aprovats. Podeu consultar tots els projectes aprovats dels darrers 5 anys aquí.

I no dubteu a contactar amb els/les investigadors/es si teniu alguna inquietud, curiositat o pregunta al respecte dels seus estudis.


Estudis aprovats el 2 de maig de 2024


Efectivitat d'una intervenció comunitària per augmentar els registres del document de voluntats anticipades
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Irene Céspedes Feliu (R) IFIC
Investigadors col.laboradors: M. José Sánchez Doblado, Arantxa Cabrefiga Olamendi
Tipus d'estudi: Assaig comunitari entre maig i octubre de 2024
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal avaluar l'efectivitat d'una intervenció comunitària, per augmentar els registres sobre el document de voluntats anticipades (DVA) a la població de 18 o més anys assignada a l'ABS de Torroella de Montgrí, i per objectiu secundari descriure si existeixen diferències entre el número de registres del document de voluntats anticipades (DVA) segons les diferents dades sociodemogràfiques i clíniques.
Data d'aprovació: 2 de maig 2024


Comparación del efecto tisular de la coagulación espray y el argón plasma en modelo de recto porcino ex vivo
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Marco Alburquerque (Digestologia)
Investigadors col.laboradors:  Montse Llobet, Clara Camprubí, Ferran Gonzálex-Huix (Clínica Girona), Maria Pellisé (Hospital Clínic), Erick Mayer (Moderna)
Tipus d'estudi: Assaig clínic ex vivo, simple cec, aleatoritzat, controlat
Propòsit acadèmic: Doctorat
Descripció: Es tracta d'un assaig clínic en òrgans d'animals morts, en concret porcs, que té per objectius: General: Comparar l'efecte tissular de SprayCoag i APC en model de recte porcí ex vivo. Primari: Calcular l'efecte tissular de l'SprayCoag en model de recte porcí ex vivo. Secundari: Calcular l'efecte tissular de l'APC en model de recte porcí ex vivo.
Data d'aprovació: 2 de maig 2024


Diferencias en cuanto a resultados obstétricos y perinatales en gestantes de bajo riesgo que se inducen en la semana 41 y aquellas que eligen conducta expectante en el Hospital de Palamós
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Carolina Arcos Castro (Resident Gine)
Investigadors col.laboradors: :  Daniel Pérez Pleguezuelo
Tipus d'estudi: Estudi de cohorts retrospectiu entre juny 2017 i juny 2023
Descripció: Estudi que té per objectiu principal caracteritzar les gestants de baix risc tenint en compte els resultats obstètrics i perinatals segons la seva conducta a les 41 setmanes; i com objectius ecundaris: descriure les característiques sociodemogràfiques (edat i ètnia), descriure la conducta triada en arribar a les 41 setmanes i analitzar les diferències en els resultats obstètrics i perinatals entre primeres gestants i segones gestants.
Data d'aprovació: 2 de maig 2024


Características epidemiológicas, clínicas y analíticas en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Hospital de Palamós 2022-2024
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Moisés Barrantes Castillo
Investigadors col.laboradors: : Miriam Amanda Barreda Santa Cruz
Tipus d'estudi: Observacional, descriptiu i transversal
Descripció: Estudi que té per objectiu principal conèixer les característiques epidemiològiques, clíniques i analítiques, i els resultats en pacients amb insuficiència cardíaca avançada atesos a la Unitat d'Insuficiència Cardíaca (UIC) de l'Hospital de Palamós, entre 2022 i 2024; i com objectius específics:
a) Estimar la prevalença d'insuficiència cardíaca avançada.
b) Coneixer l'etiologia més freqüent d'insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció lleugerament reduïda en la població estudiada.
c) Investigar l'evolució i la trajectòria dels pacients estudiats.
d) Identificar els esdeveniments cardiorenals adversos més freqüents en pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
e) Definir la trajectòria seguida pels pacients estudiats.
Data d'aprovació: 2 de maig 2024


Resultados cardiovasculares y renales adversos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hospital de Palamós 2022-2024
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Moisés Barrantes Castillo
Investigadors col.laboradors: : Miriam Amanda Barreda Santa Cruz
Tipus d'estudi: Observacional, descriptiu i transversal
Descripció: Estudi que té per objectiu principal conèixer els resultats adversos cardiovasculars i renals en pacients amb insuficiència cardíaca atesos a la Unitat d'Insuficiència Cardíaca de l'Hospital de Palamós; i com objectius secundaris:
a) Estimar la prevalença de resultats adversos cardiovasculars en pacients amb insuficiència cardíaca.
b) Estimar la prevalença de resultats adversos renals en pacients amb insuficiència cardíaca.
c) Determinar els esdeveniments adversos cardiovasculars majors (mort cardiovascular, infart no fatal, ictus no fatal i ingressos per insuficiència cardíaca) en els pacients amb insuficiència cardíaca estudiats.
d) Investigar els esdeveniments adversos renals majors (mort per causa renal, esdeveniments de deteriorament de la funció renal i progressió a malaltia renal terminal) en els pacients amb insuficiència cardíaca estudiats.
Data d'aprovació: 2 de maig 2024


Aprofitem per recordar-vos que el 6 de juny celebrem la XII Jornada de Recerca i que us hi esperem! us podeu informar i inscriure AQUÍ