fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Atenció primària

Àrees Bàsiques de Salut (ABS)
 

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS
Palamós

ABS
Palafrugell

ABS Torrella
de Montgrí

ABS Sant Feliu
de Guíxols*

Total

Visites medicina general

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Personal facultatiu

Visites

39.405

38.259

66.824

68.089

72.414

71.515

34.322

33.463

-

-

212.965

211.326

Visites no presencials

14.997

14.609

23.377

27.521

22.075

22.526

15.668

16.499

-

-

76.117

81.155

Total

54.402

52.868

90.201

95.610

94.489

94.041

49.990

49.962

-

-

289.082

292.481

Personal infermeria

Visites

32.147

33.974

32.438

53.014

55.997

56.537

33.586

35.271

-

-

154.168

178.796

Visites no presencials

1.624

2.113

4.347

3.689

3.015

3.055

1.821

2.031

-

-

10.807

10.888

Total

33.771

36.087

36.785

56.703

59.012

59.592

35.407

37.302

-

-

164.975

189.684

Total visites

88.173

88.955

126.986

152.313

153.501

153.633

85.397

87.264

-

-

454.057

482.165

*Les visites de medicina general efectuades pel personal d'infermeria de l'ABS Palamós al 2016 inclouen, a diferència de les de 2015, les extraccions de laboratori

Visites pediatria

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Personal facultatiu

Visites

7.903

7.416

14.172

13.806

116.001

16.020

7.357

6.278

-

-

45.433

43.520

Visites no presencials

827

961

1.112

1.477

1.077

1.252

699

746

-

-

3.715

4.436

Total

8.730

8.377

15.284

15.283

17.078

17.272

8.056

7.024

-

-

49.148

47.956

Activitat conjunta. Programa del Nen Sa

2.161

2.489

2.807

7.817

3.371

6.019

2.132

2.516

-

-

10.471

10.148

Personal infermeria

Visites

2.185

2.489

6.812

7.817

5.643

6.019

2.270

2.516

-

-

16.910

18.841

Visites no presencials

152

152

424

562

726

701

54

98

-

-

1.356

1.513

Total

2.337

2.641

7.236

8.379

6.369

6.720

2.324

2.614

-

-

18.266

20.354

Total visites

13.228

12.863

25.327

26.396

26.818

27.430

12.512

11.769

-

-

77.885

78.458

 

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS
Palamós

ABS
Palafrugell

ABS Torrella
de Montgrí

ABS Sant Feliu
de Guíxols*

Total

Visites odontologia

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Personal facultatiu

Visites

1.916

1.877

3.457

6.018

6.018

2.431

2.431

3.012

-

-

13.822

14.259

Visites no presencials

-

-

-

-

116

155

-

-

-

-

116

155

Total

1.916

1.877

3.457

6.134

2.431

-

-

13.938

14.414

Total visites

1.916

1.877

3.457

0

6.134

0

2.431

0

-

-

13.938

14.414

Visites Programa d'Atenció
a la Salut Sexual i Reproductiva

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Personal facultatiu

Visites

1.306

11.199

2.295

2.193

1.871

1.614

1.040

845

1.850

1.444

8.362

7.295

Visites no presencials

27

8

57

98

36

35

15

17

14

8

149

166

Total

1.333

1.207

2.352

2.291

1.907

1.649

1.055

862

1.864

1.452

8.511

7.461

Personal infermeria

Visites

2.395

4.179

4.179

4.257

4.091

3.666

2.138

3.514

15.812

Visites no presencials

195

222

108

129

143

223

104

95

4

32

554

701

Total

2.590

2.459

4.287

4.386

4.234

3.889

2.219

2.233

3.969

3.546

17.299

16.513

Total visites

3.923

3.666

6.639

6.677

6.141

5.538

3.274

3.095

5.833

4.998

25.810

23.974

* Les dades d'activitat de l'ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat: Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductia del CAP Sant Feliu i del CAS Castell Platja d'Aro.
** Programa del Nen Sa

 

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS
Palamós

ABS
Palafrugell

ABS Torrella
de Montgrí

ABS Sant Feliu
de Guíxols*

Total

Visites Atenció
continuada diürna

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Personal facultatiu

9.410

11.541

10.952

11.148

10.989

13.202

10.863

11.795

-

-

42.214

47.686

Personal infermeria

4.464

3.921

6.387

6.259

5.064

3.905

3.700

3.391

-

-

19.615

17.476

Total visites

13.874

15.462

17.339

17.407

16.053

17.107

14.563

15.186

-

-

61.829

65.162

Visites Urgències
nits i festius

2015

2016

2015***

2016***

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Personal facultatiu

7.726

8.107

297

323

13.035

13.629

8.281

8.739

-

-

29.339

30.798

Personal infermeria

1.601

1.693

341

330

3.874

3.700

2.594

2.349

-

-

8.410

8.072

Total visites

9.327

9.800

638

653

16.909

17.329

10.875

11.088

-

-

37.749

38.870

Total activitat
centres d’atenció primària

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Personal facultatiu

83.517

83.977

122.543

124.655

143.632

139.793

80.676

78.382

1.864

1.452

432.232

440.796

Activitat conjunta. **

2.161

1.845

2.807

2.734

3.371

3.438

2.132

2.131

-

0

10.471

10.148

Personal infermeria

44.763

46.801

55.036

76.057

78.553

77.806

46.244

47.889

3.969

3.546

228.565

252.099

Total visites

128.622

132.623

180.386

203.446

225.556

221.037

129.052

128.402

5.833

4.998

671.268

703.043

* Les dades d'activitat de l'ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat: Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductia del CAP Sant Feliu i del CAS Castell Platja d'Aro.
** Programa del Nen Sa

Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox