fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Missió i valors

La missió de SSIBE és la prestació de serveis de qualitat en l’àmbit de la salut i la dependència, al Baix Empordà, d’acord amb un model d’atenció integrat i orientat al ciutadà.

Els nostres valors
Respecte

Envers els ciutadans, els professionals i l’entorn

Flexibilitat

Per tenir agilitat i capacitat d’adaptació

Equitat

En la gestió de recursos i en el tracte a professionals i usuaris

Proximitat

Per ser accessibles, transparents i oferir un bon tracte

Compromís

Per garantir la implicació i la participació

Innovació

Utilitzar el coneixement i la creativitat per implementar noves metodologies

Rigor

Responsabilitat i professionalitat en l’actuació, la presa de decisió i la gestió de recursos.

La nostra visió

Oferir serveis excel·lents i integrats per millorar el nivell de salut i d’autonomia dels ciutadans al Baix Empordà.

Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox