fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Compromís amb les persones treballadores

Serveis de Salut integrats manté un elevat grau d'exigència ètica en la seva actuació envers les persones usuàries, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb l'equip humà que forma part dels seus centres i serveis.

Aquest extrem es recull en els seus valors de respecte, equitat i compromís en el marc del Pla Estratègic. Alhora, aquest compromís amb l'equip humà pren forma en el marc del Codi Ètic: SSIBE Defensarà la igualtat d'oportunitats i afavorirà el seu desenvolupament tant en l'aspecte professional com en el personal, afavorint la conciliació entre la vida professional, personal i familiar.

Personal que ha gaudit d'Excedència amb reserva de lloc de treball o Reducció de Jornada per motius de conciliació familiars o d'estudis

Personal que ha gaudit d'Excedència amb reserva de lloc de treball o Reducció de jornada per motius de conciliació familiars o d'estudis

A nivell de representació legal dels treballadors i en el marc del desenvolupament de les funcions que legalment tenen atribuïdes tant pel que fa a Delegats Sindicals, membres de Comitè d'Empresa i Delegats de Prevenció, s'ha fet ús de les següents hores del crèdit sindical disponible:

Nombre d'hores del crèdit sindical 2016

Fundació Hospital Palamós

9.147,75

CABE

606,50

Emporhotel AIE

3.184,00

Fundació Guíxols Surís

1.825,25

Palafrugell Gent Gran

882,50

Total Hores Crèdit Sindical Consumides

15.646,00

Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox