fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Atenció hospitalària

Atenció especialitzada d’aguts

 

2015

2016

Hospitalització convencional (ingrés a planta)

6.564

6.857

Cirurgia major ambulatòria

3.268

3.260

Total altes hospitalització

9.682

10.117

Estades

34.475

35.257

Estada mitjana hospitalització convencional

5,3

5,1

Ocupació dels llits (%)

84,5

86,2

Rotació (persones/llit/any)

58,7

60,0

Consulta externa

2015

2016

Primeres visites

63.314

63.437

Visites successives

100.835

100.251

Total visites

164.149

163.688

Índex de reiteració

1,6

1,6

Hospital de dia

2015

2016

Estades hospital de dia mèdic

6.419

6.615

Estades hospital de dia quirúrgic

7.366

7.303

Total estades

13.785

13.918

Urgències

2015

2016

Persones residents al Bax Empordà

50.767

52.175

Persones de fora del Baix Empordà

13.052

12.697

Total urgències

63.819

64.872

Intervencions quirúrgiques

2015

2016

Intervencions amb ingrés

2.195

2.678

Intervencions majors sense ingrés

3.866

3.423

Intervencions ambulatòries menors

5.739

5.199

Total intervencions

11.800

11.300

Parts

2015

2016

Total parts

942

961

Diàlisi

2015

2016

Pacients

133

125

Sessions

7.820

8.519

Rehabilitació

2015

2016

Pacients

8.083

9.964

Sessions

Domicili

13.619

14.357

Hospital Palamós

49.671

51.096

CAP Dra. Casaponsa (La Bisbal d’Empordà)

5.741

5.380

CAP Torroella de Montgrí

6.641

6.768

Palafrugell Gent Gran

13.442

14.157

Residència Palamós Gent Gran

15.135

16.852

Residència Sant Feliu de Guíxols Gent Gran

8.888

8.629

Total

113.137

117.239

Cambra hiperbàrica

2015

2016

Persones ateses

132

125

Accidents de busseig

29

17

Intoxicacions monòxid carboni

12

24

Altres

91

84

Sessions

1.750

2.326

Accidents de busseig

74

67

Intoxicacions monòxid carboni

12

25

Altres

1.664

2.234

Laboratori

2015

2016

Peticions laboratori general

173.301

191.998

Peticions anatomia patològica

23.378

22.425

Radiologia

2015

2016

Exploracions radiològiques

59.876

61.563

Densitometries

1.599

1.662

Ecografies

14.345

15.014

Mamografies

6.940

7.202

Ressonancies magnètiques

5.441

5.726

TAC

5.658

6.037

Altres proves complementàries

2015

2016

Angiofluorgrafia

112

104

Biometria

734

515

Broncoscòpia

142

138

Camp visual

1.450

1.785

Colonoscòpia

1.767

1.764

Electrocardiograma

3.743

3.979

Ecografia

10.440

10.589

Espirobroncodilatació

620

632

Fibroscan

177

267

Fluxometria

990

1.123

Fons d'ull

1.321

1.406

Fototeràpia sessió

3.830

3.533

Gastro-colonoscòpia

326

424

Gastroscòpia

815

944

Holter electrocardiogràfic

1.363

1.705

Holter de pressió arterial

417

480

Làser argó sessió

787

954

NST

1.343

1.418

Oxigenoteràpia

129

135

Potencials evocats neonatals

227

147

Prick Test

488

559

Prova d'esforç cardíaca

674

661

Test de la marxa. Walking Test

122

95

Tomografia de coherència òptica

1.149

1.717

Altres proves

810

403

Total proves

33.976

35.477

Hospitalització d’aguts, per serveis (CMBDAH)

 

 

Casos

Estades

Estada mitjana

Servei

Tipus activitat

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Medicina interna

Hospitalització convencional

1.850

1.982

14.086

15.130

6,61

7,63

Medicina interna

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

0

117

0

0

0

0

Cirurgia general

Hospitalització convencional

1.123

1.082

5.941

5.585

4,29

5,16

Cirurgia general

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

506

565

0

0

0

0

Oftalmologia

Hospitalització convencional

7

11

13

23

0,86

2,09

Oftalmologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

1.372

1.471

0

0

0

0

Otorinolaringologia

Hospitalització convencional

69

66

69

66

0,09

1

Otorinolaringologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

125

105

0

0

0

0

Urologia

Hospitalització convencional

438

466

1.726

1.920

2,94

4,12

Urologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

55

74

0

0

0

0

Traumatologia

Hospitalització convencional

1.090

1.147

7.033

7.087

5,45

6,18

Traumatologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

666

534

0

0

0

0

Pediatria General

Hospitalització convencional

650

732

2.281

2.396

2,51

3,27

Obstetrícia

Hospitalització convencional

968

982

2.391

2.317

1,47

2,36

Ginecologia

Hospitalització convencional

369

389

935

733

1,53

1,88

Ginecologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

394

394

0

0

0

0

Total

 

9.682

10.117

34.475

35.257

5,3

5,14

Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox