fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Canvis i millores assistencials

Radiofreqüència al Servei d’Otorinolaringologia

El Servei d’Otorinolaringologia aplica una nova tècnica no invasiva, la radiofreqüència, per a la reducció de l’amígdala i dels cornets. Aquesta tècnica no precisa ingrés hospitalari i presenta millores significatives per als pacients, 50 infants i 25 adults cada any.

Aquestes dues intervencions es fan mitjançant cirurgia endoscòpica i són cirurgies menors ambulatòries, és a dir, els pacients són intervinguts i al cap d’unes hores poden tornar a casa.

75 pacients
es beneficien
de la tècnica de
radiofreqüència
per a la reducció
d’amigdales
i dels cornets

Radiofreqüència aplicada a la reducció amigdalar

El temps d’intervenció quirúrgica de reducció de l’amígdala, seguint aquesta tècnica, és de 10 – 20 minuts i el principal avantatge per als nens i nenes intervinguts/des és que no hi ha dolor post-operatori, només presenten lleugeres molèsties i al cap de dos dies ja poden menjar.

Un altre avantatge molt important és que mitjançant aquesta tècnica el risc d’hemorràgia queda minimitzat.

Abans d’aquesta tècnica es treia l’amígdala. El procediment comportava l’ingrés hospitalari de l’infant, presentava dolor, hi havia risc d’hemorràgia i durant uns deu dies no podia menjar.

Radiofreqüència aplicada a la reducció dels cornets

S’aplica a pacients adults que presenten els cornets hipertròfics (més grans de l’habitual), i es fa per a la seva reducció. És el cas de pacients amb rinitis al·lèrgiques i rinitis vasomotores. El temps d’intervenció quirúrgica de la reducció dels cornets és d’uns 15 minuts. Després de la intervenció el pacient no precisa taponament nasal, que és una de les molèsties més importants.

La intervenció es fa mitjançant cirurgia endoscòpica i al ser una cirurgia menor ambulatòria, el pacient al cap d’unes hores, pot tornar a casa, beneficiant-se d’una millor qualitat de vida.

Tractament de psoriasi amb fototeràpia, 5 anys d’experiència al Servei de Dermatologia de l’Hospital de Palamós

La psoriasi és una malaltia inflamatòria de la pell de caràcter hereditari-familiar, de curs crònic i recurrent (es manifesta amb brots) caracteritzada per lesions vermelloses i descamatives a colzes, genolls, palmells, plantes, cuir cabellut. La malaltia afecta de manera molt considerable la qualitat de vida del pacient i sovint se sent estigmatitzat per aquest motiu i d’aquí la importància del tractament.

Des de fa cinc anys l’hospital de Palamós disposa d’una nova opció terapèutica, ja coneguda des de fa molts anys, que és la cabina de fototeràpia. Consisteix en aprofitar el benefici que ofereixen les radiacions UVA i UVB per la psoriasi. L’avantatge en relació a altres tractaments és que no presenten efectes secundaris sistèmics i tenen una eficàcia molt alta. Els pacients que responen al tractament poden estar amb períodes d’entre 3 i 6 mesos en remissió de la seva malaltia.

La fototeràpia a més de ser útil per la psoriasi també està indicada en vitiligen, liquen pla, morfea, pruïja per insuficiència renal crònica i altres processos inflamatoris de la pell.

Els pacients realitzen un mínim de dotze i un màxim de vint-i-cinc sessions de fototeràpia, en funció de la resposta al tractament. Es fan 2-3 sessions setmanals, al principi del tractament duren menys d’un minut i s’incrementa progressivament el temps de tractament fins a uns 7 minuts el cas de UVB i uns 20 minuts en cas de PUVA.

El Servei de Dermatologia de l’Hospital de Palamós ha estat pioner amb la fototeràpia a les comarques gironines i actualment l’únic hospital de la província Girona que disposa d’aquesta opció terapèutica.

De mitjana s’atenen cada setmana 25 pacients, realitzant 125 sessions setmanals.

Des de l’any
2011 s’han
tractat amb
fototeràpia
258 pacients
amb psoriasis
i 160 pacients
per altres
indicacions

Implementem el pla operatiu davant la demanda sostinguda d’activitat assistencial durant la temporada de la grip

Valorem l’activació dels nivells d’alerta (1 o 2), a través de la monitorització diària de l’activitat urgent als nostres centres d’atenció primària i al servei d’urgències de l’hospital, i també a partir de la informació actualitzada setmanalment en relació a l’evolució de la temporada gripal a Catalunya.

El 4 de febrer es va activar el nivell d’alerta 1 del pla operatiu, informant a la ciutadania amb recomanacions per pacients amb grip i consells d’utilització dels serveis sanitaris i s’adeqüen els serveis de tots els àmbits assistencials i la priorització de l’activitat.

Del 8 de febrer al 6 de març es va activar el nivell d’alerta 2, obrint 12 llits i posant reforç d’infermeria de nit.

En època
de grip,
informem
a la ciutadania,
adeqüem els
serveis i obrim
12 llits de reforç

Ventilació no invasiva en nens a urgències

La ventilació no invasiva és una tècnica de suport ventilatori que no requereix intubació i que té com a objectiu la disminució del treball respiratori i la milloria de l’intercanvi de gasos en els casos d’insuficiència respiratòria aguda o crònica reaguditzada. L’aparatatge consta d’una interfase (màscara facial), una tubuladura i un ventilador.

L’equip de pediatria i el d’urgències han posat a punt aquesta modalitat de ventilació per poder ser aplicada en nens a partir de 10 kg de pes en el box de crítics del nostre hospital. La finalitat d’aquesta tècnica en el nostre àmbit és iniciar precoçment el suport ventilatori en els pacients que requereixen trasllat interhospitalari via SEM.

Millorem
en tècniques
no invasives
en nens
a urgències

Participem en l’elaboració del document “Realització de l’avaluació preoperatòria de pacients candidats a cirurgia de complexitat grau I, per la infermeria”

Col·laborem en l’elaboració del document per part del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) el qual es va presentar en la Jornada de competències avançades d’infermeria a l’octubre al CSC. Hi va participar Onel Morales, Cap de Servei d’anestèsia.

Podem aportar doncs la nostra experiència en aquesta vessant que es ve desenvolupant des de de l’any 2012 i amb resultats positius.

Aportem
la nostra ex-
periència en les
competències
avançades
d’infermeria

Nova tècnica d’infermeria d’inserció de catèters de llarga durada (PICC)

Des de febrer, a hospital de dia mèdic s’han col·locat 48 catèters PICC amb tècnica ecoguiada, d’aquests, només en tres casos s’ha desestimat la seva col·locació.

L’administració de medicació per via endovenosa afecta aproximadament a un 60% dels pacients atesos als hospitals. La inserció de catèters de llarga durada (PICC)  és per als casos de tractaments quimioteràpics, o de llarga durada, i que cal garantir que l’administració es produeixi amb les màximes condicions de seguretat  i amb la mínima molèstia per al pacient i el més recomanable per preservar el capital venós.

Si bé canalitzar una via es una tècnica habitual per el personal d’infermeria, els PICC requereixen d’una formació i aprenentatge més específic donat que el lloc de col·locació ha de ser el menys molest per el pacient que  marxarà a domicili . Actualment es disposa de l’ajuda de l’ecògraf per a la localització de la vena i assegurar la inserció del catèter de manera ràpida i segura.

Administrem
tractaments de
quimioteràpia i
de llarga durada
amb la inserció
de catèters PICC
(amb més
seguretat
i menys
molèsties per
als pacients)

Infermera del servei de cirurgia experta en la cura del pacient ostomitzat

Patricia Ferrer, infermera del servei de cirurgia, va ser escollida per fer el curs de “Experto en Enfermeria. Cuidado Integral del Paciente ostomizado” que oferia la Universitat Francisco de Vitoria de Madrid i l’empresa Coloplast. El curs el van poder fer només 43 professionals d’infermeria de tota Espanya, i disposar d’aquest grau de formació acredita una capacitació i habilitats d’expert de l’estomaterapeuta i que està directament relacionat amb la qualitat de vida del pacient que cuida.

Palamós Gent Gran
Adaptació del programa Alive Inside d’estimulació cognitiva a través de la música

Al juny es va iniciar l’adaptació del programa Alive Inside d’estimulació cognitiva a través de la música, aquest programa va dirigit a persones afectades de malaltia d’Alzheimer o altres demències en les diferents etapes d’aquestes malalties.

L’objectiu principal és reduir l’angoixa i l’ansietat que sovint afecten als malalts amb demència, així com millorar i mantenir determinades habilitats motores i cognitives.

Es tracta d’un programa personalitzat de musicoteràpia, en el que cada pacient escolta la seva música preferida ,  i que l’ha acompanyat al llarg de la seva vida. Les famílies col·laboren per buscar les músiques i així també participen en el pla terapèutic del seu familiar.

Musicoteràpia
per als residents
amb Alzheimer
i altres
demències

Programa d’activitats d’animació i estimulació cognitiva amb la wii

A Palamós Gent Gran ja porten 4 anys utilitzant aquest equipament en sessions d’una hora un cop per setmana. Es fa amb grups reduïts d’entre 10 i 12 persones. L’equip responsable fa una valoració de tots aquells candidats que poden gaudir de l’activitat i treure’n profit tant a nivell cognitiu com psicomotriu.

Pot ser utilitzada amb diferents jocs per teràpies de rehabilitació per persones amb artritis, alguna discapacitat física o mental. Pot incidir de manera important en la rehabilitació, així com en la teràpia ocupacional, fisioteràpia, educació sanitària…

La finalitat d’aquestes teràpies és complementar -no reemplaçar- les teràpies que ja s’estan utilitzant.

Els residents
gaudeixen
jugant amb la
wii i en treuen
profit a nivell
cognitiu
i psicomotriu

Taller experimental “Com un llum”

Al novembre es va portar a terme aquest taller amb la Sra. Dolors Solanilla, lighting designer i especialitzada en arquitectura efímera (www.comunllum.net) amb Laura Garcia, Eva Torné i Adela Mañas, Educadores Socials de Palamós Gent Gran, de la Fundació Guíxols Surís i de la Fundació Palafrugell Gent Gran.

Per un costat es disposava de l’expertesa en la creació de tallers de llum per experimentar i crear espais efímers però sense experiència en l’entorn de la geriatria, i per l’altra l’expertesa en l’educació social de la gent gran però sense cap experiència en l’ús de la llum com a recurs.

L’objectiu d’intercanviar coneixements i valorar l’aplicabilitat d’aquesta eina en l’entorn de la gent gran, es va acordar fer-ne un en viu i en directe.

Es va treballar amb el llenguatge de la llum, l’ombra i la llum ultraviolada i explorar les possibilitats que ofereix la llum com a eina per a expressar i transmetre idees, emocions i sentiments.

Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox