fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

CIUTADANIA_Enquestes satisfacció_SOCIOSANIT_03_1
CIUTADANIA_Enquestes satisfacció_SOCIOSANIT_03_1
CIUTADANIA_Enquestes satisfacció_SOCIOSANIT_03_1
CIUTADANIA_Enquestes satisfacció_SOCIOSANIT_03_1

Enquestes de satisfacció

Enquesta CatSalut Atenció Sociosanitària 2016

Els resultats són positius. La satisfacció global és del 8,24 i l’ índex de fidelitat del 96,3%. (L’any 2013 la satisfacció global va ser 8,28).

De les 21 preguntes, 12 se situen en l’àrea d’excel·lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 6 preguntes se situen en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). Hi 3 preguntes que no arriben a l’estàndard de satisfacció (<75%) que són P7 – Permís per informació a la família (21,5%), P14 – Temps quan truca al timbre (74,7%) (millora en relació al 2013 – 52,5%), i P19 – no s’avorreix a l’hospital (37,8%).

Enquesta CatSalut Embaràs, part i puerperi 2016

Els resultats són positius. La satisfacció global és del 8,58 i l’ índex de fidelitat del 88,8%. (L’any 2013 la satisfacció global va ser 8,44). De les 26 preguntes, 20 se situen en l’àrea d’excel·lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 2 preguntes se situen en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). Hi 4 preguntes que no arriben a l’estàndard de satisfacció (<75%) que són P28 A, B, C, D – Informació suficient sobre: embaràs, proves que li van fer, part i post-part (62%,62,5%, 67,5%, 63,8%).

Enquesta CatSalut Atenció Urgent Hospitalària 2016

Un 15% dels enquestats, la iniciativa per anar a Urgències ha estat perquè venen del CAP (a Catalunya és un 13,4%), i un 54% el motiu per triar urgències és perquè és més fiable.

Els resultats han empitjorat en relació a l’enquesta feta l’any 2013. La satisfacció global és del 7,90 i l’ índex de fidelitat del 82,5%. De les 27 preguntes, 9 se situen en l’àrea d’excel·lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 11 preguntes se situen en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). Hi ha 7 preguntes que no arriben a l’estàndard de satisfacció (<75%) que són: comoditat sala espera, informació temps d’espera, esperant algú vigilava com es trobava, temps d’espera fins veure el metge, no li expliquen les coses davant de tothom, permís per informar família i temps total a urgències.

Hi ha dos aspectes que presenten diferències estadísticament significatives de signe positiu en relació a Catalunya: condicions lloc on va ser atès i el respecte a la intimitat.

Enquesta CatSalut Rehabilitació Ambulatòria 2016

La satisfacció global a l’Hospital de Palamós és 7,29 (l’any 2013 era 7,94), i per tant ha empitjorat. L’any 2013 el 87,8% de les persones enquestades deien que continuarien venint, mentre que a l’any 2016 ha baixat fins al 68,3%.

De les 19 preguntes, 6 se situen en l’àrea d’excel·lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 8 preguntes se situen en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). Hi ha 5 preguntes que no arriben a l’estàndard de satisfacció (<75%) que són: temps d’espera per començar les sessions, temps de dedicació dels professionals a les sessions, quantitat de persones durant les sessions, disposició d’un professional de referència en tot el procés, millora proporcionada pel tractament.

S’ha acordat abordar dos aspectes: revisar aquells pacients que estiguin mal indicats cap al servei de rehabilitació i per tant adequar els criteris de derivació i revisar el circuit del tractament directe (pacients que fan rehabilitació però no fan una visita prèvia al servei, atès que el metge rehabilitador li fa la visita al mateix gimnàs).

També s’ha acordat repetir les preguntes que no arriben a l’estàndard de satisfacció (en 6 mesos o un any) per comprovar si hem millorat després d’abordar els aspectes de millora.

2016-ciutadania-enquestes-1
Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox