fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Empresa_Pla estrategic

Pla estratègic SSIBE 2014-2017

El Pla estratègic s’esdevé com a una bona eina, ja que permet a l’organització definir i avaluar de forma regular les seves activitats i si les estratègies escollides han estat les apropiades en relació a la missió i els objectius.

El Pla estratègic SSIBE 2014 – 2017 dóna continuïtat a la feina feta i ens ajuda a enfocar la missió de la nostra organització.

Per als propers quatre anys s’estableixen 10 línies estratègiques que han de permetre a la nostra organització adaptar-se als nous reptes que planteja el futur.

 

L’estratègia
Mantenir el model d’integració i qualitat assistencial, garantint l’equilibri pressupostari afrontant la incertesa de l’entorn.

 

organigrama

 

Mantenir
el model

d’integració
i qualitat

assistencial, garantint
l’equilibri pressupostari
afrontant la incertesa
de l’entorn.

Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox