fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Població del Baix Empordà

 

2015

2016

%

ABS La Bisbal d'Empordà

16.757

16.755

-0,01

ABS Torroella de Montgrí

15.219

15.295

0,50

ABS Palafrugell

31.383

31.380

-0,01

ABS Palamós

29.346

29.308

-0,13

ABS Sant Feliu de Guíxols (ICS)

37.264

37.455

0,51

Total població Baix Empordà

129.969

130.193

0,17

Població Baix Empordà que pertany a altres ABS

2.386

2.405

0,80

Font: INE, Padró continu, 1 de gener de 2016
Població resident i estimació de població estacional ETCA per trimestres. Baix Empordà. Any 2016
Font: Indescat

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s’hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).

Unitat de mesura

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

actuacio2016
La població
estacional anual
equivalent és de
32.022
persones
Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox