fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

QUALITAT_Formacio_02_1

Qualitat

Acreditacions

El procés d’acreditació reconeix el nivell de qualitat i competència dels diferents centres a través dels estàndards establerts pel Departament de Sanitat valorant aspectes de nivell assistencial, infraestructura i resultats de gestió.

Analitza en conjunt els aspectes de gestió i funcionament de l’equip, així com els relacionats amb les persones, la societat, els serveis socials, la comunitat i garanteix uns resultats òptims pel que fa als processos d’atenció als pacients, d’accés a l’equip mèdic i infermer, a l’assistència social, al lideratge en la gestió, i al confort dels professionals en l’exercici de la seva activitat.

El 2016 es continua treballant amb el pla de millora elaborat a partir de l’acreditació obtinguda l’any 2014 a l’Hospital i l’any 2016 a les àrees bàsiques de salut. A Palamós Gent Gran l’acreditació sociosanitària està a l’espera de fer l’acreditació formal del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. A les residencies de Sant Feliu de Guíxols Gent Gran, Residencia Surís i Palafrugell Gent Gran, s’ha treballat el pla de millora i anem assolint els estàndards de qualitat per seguir avançant en la preparació per a una futura acreditació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Metodologia Lean Management

Hem començat a treballar amb metodologies de qualitat basades amb el Lean Management, que és una filosofia de gestió, dotada de metodologia científica i unes eines contretes cap a la millora continua, promovent la creació de valor a través de l’eliminació d’activitats que no tenen valor afegit. Està demostrat que l’aplicació del Lean Management en el sector de la salut té resultats molt positius.

Al 2016 hem treballat tres processos: a radiologia les reprogramacions del servei de ressonància magnètica, a oftalmologia l’anàlisi de l’activitat desprogramada i minimitzar els dies de cita del pacient al servei (el dia que tenen cita, fer també les proves), i un tercer procés relacionat amb la llista d’espera i la programació quirúrgica.

Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox