fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

QUALITAT_Preveinció i Riscos laborals_Jornada empresa saludable (1)

Prevenció de riscos laborals

La nostra Política de Prevenció de Riscos Laborals, té com a objectiu assolir un alt nivell de Seguretat i Salut Laboral, establint els mecanismes adequats per eliminar o reduir els riscos pels treballadors/es, mitjançant pràctiques i procediments de treball d’acord als objectius que anualment es proposen.

L’organització per al desenvolupament de les activitats preventives a les diferents empreses del grup SSIBE es gestionen de forma conjunta a través del Servei de Prevenció Propi a l’Hospital de Palamós i Mancomunat amb la resta d’empreses, totes elles pertanyents a un mateix sector productiu i grup empresarial.

El Servei de Prevenció integra totes les possibles disciplines: Unitat Bàsica de Salut Laboral -amb medicina i infermeria del treball-, Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada.

Índex d’accidentalitat per empreses (nombre d’accidents amb baixa / 100 treballadors / any)

2016-accdidentalitat

Bonus per baixa sinistralitat

Atès el baix índex d’accidentalitat s’ha pogut obtenir el Bonus* a SSIBE A.I.E, CABE, Emporsis AIE. i per primera vegada per la Fundació Hospital de Palamós.
*Bonus: Sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. Es mesura amb el nombre d’accidents i, alhora, per l’aplicació de mesures i equips de protecció per part de l’empresa.

Formació en prevenció de riscos laborals 2015/2016

 

 

2015

2016

Hores formatives

 

3.350

4.029

Accions formatives

 

96

91

Professionals formats

 

1.343

1.293

Hores de formació per agrupadors 2016

Implantacio pla d'emergencies: centraleta

207

Implantacio pla d'emergencies: estructura d'autoprotecció

48

Implantació pla d'emergencies: formació general

171

Altres

29

Curs bàsic en prevenció de riscos laborals (50 hores)

406

Curs pràctic de mobilització de pacients

680

Curs teòric de mobilització de pacients

679

Curs teoric -pràctic de mobilització de pacients

45

Formació continuada PRL: taller casos pràctics

33

Formació general en prevenció de riscos laborals, medi ambient i pla d'igualtat

241

Guia de prevenció i actuació en cas d'assetjament psicològic -Mobbing-

34

Guia per a prevenir i gestionar la violència en el lloc de treball

130

Malaties professionals

24

Mindfulness

282

Mobilització especialitzada de pacients

75

Presentació de l'avaluació de risc psicosocial

16

Promoció de la salut

300

Promoure les eines d'autogestió emocional en l'entorn de treball

161

Radiacions ionitzants

7

Risc biològic

38

Taller bons hàbits saludables

58

Taller d'ajudes tècniques a la mobilització de pacients

207

Treball amb pantalla de visualització de dades

158

Total

4.029

Hores de formació per categoria professional dels assistents 2016

261

Facultatius

1.401

Infermeria

1.414

Auxiliar d'infermeria

298

Personal administratiu

193

Encarregats

21

PAS Grau Superior

73

Assistencial Grau Mig

34

Personal de neteja

48

Personal de cuina i manteniment

120

Zeladors

36

Tècnics especialistes

38

Personal ajudant de cuina, cambrers i manteniment

78

PAS Grau Mig

1

Direcció

2

Personal administració Emporhotel

8

Facultatius en formació

2

Infermeria en formació

2

Llevadores

1

Oficials administratius

4.031

Total

Empresa Saludable

I Jornada d’empresa saludable

Complementant la tradició de la Comissió de Prevenció i Promoció de la Salut (CPiPS) en l’organització de tot un seguit d’actes commemoratius del Dia Mundial de la Salut i el de l’Activitat Física, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals va iniciar el projecte d’Empresa Saludable.

Amb la finalitat de projectar l’esperit de la prevenció i els bons hàbits saludables, no només cap a la ciutadania, sinó també cap als propis professionals de l’entitat, per primera vegada es va significar el dia 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, amb la celebració de la I Jornada Empresa Saludable el dia 29 d’abril , amb més de 100 assistents.

La Jornada va comptar amb una taula rodona amb la Dra. Dulce Puget, directora de medicina del treball i malalties professionals d’Asepeyo, amb la ponència “Cap a una cultura d’empresa saludable: La cultura preventiva i la promoció de la salut converteixen l’empresa en saludable” i la Sra. Zaira César, tècnica de seguretat, salut i medi ambient del Servei de prevenció mancomunat del Grupo Novartis España, amb la ponència “Programa Be Healthy” . També es va comptar amb Carles Capdevila, periodista, director-fundador del Diari ARA, llicenciat en filosofia i professor de Comunicació a la Universitat de Barcelona, que oferia la conferència “Treballem segurs i amb alegria”.

També s’han fet sessions per als professionals sobre “Salut ocular i noves tecnologies” i “Dieta saludable o dieta miracle” en el marc del projecte Empresa Saludable.

Hospital sense fum

Aquest any 2016, en el marc de les activitats promogudes per la Xarxa d’Hospitals sense Fum de la que formem part, s’ha fet una enquesta sobre la prevalença de tabaquisme a l’Hospital de Palamós, essent la selecció de la mostra i l’explotació de les dades a càrrec de la pròpia Xarxa. La mostra aleatòria proposada va estar de 213 persones, dels quals van respondre el 80% (170 persones).

Els resultats obtinguts mostren una prevalença de fumadors diaris de 22.5% que està per sota de la mitjana espanyola (30.8% en població de 15 a 64 anys segons dades del Pla Nacional sobre Drogues del 2015). Aquesta data ens ha de motivar a continuar treballant per millorar encara més.

Prevalença del consum de tabac per col·leciu professional

Distribució dels llocs en el quals es fuma durant la jornada laboral

La nostra Política de Prevenció de Riscos Laborals, té com a objectiu assolir un alt nivell de Seguretat i Salut Laboral, establint els mecanismes adequats per eliminar o reduir els riscos pels treballadors/es
Avancem cap a una cultura d'empresa saludable organitzant una jornada per parlar sobre aquest aspecte i organitzant sessions per als nostres professionals
Fumadors diaris: 2016/22,5% 2012/21,9%

23,4%
de les dones

19,5%
dels homes
Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox