fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Medi ambient

Certificació ISO 14001:04 i EMAS

S’ha renovat el certificat ISO 14001:04 a tots nostres centres i al centre gestionat Palafrugell Gent Gran i s’ha treballat en la implantació del Sistema de Gestió Ambiental als centres Residència Sant Feliu Gent Gran i Residència Suris Gent Gran.

Gestió de residus sanitaris i no sanitaris

Seguim amb la millora continua de la gestió dels residus sanitaris i no sanitaris mitjançant sensibilització i conscienciació dels treballadors i usuaris. Aquest fet es reflecteix amb la quantitat i tipologia de residus generats aquest any 2016, s’ha augmentat la quantitat de residus d’envasos i paper (fracció de recollida selectiva) mentre que ha disminuït la quantitat de rebuig. També ha disminuït la quantitat de residu perillós.

Han disminuït els residus de matèria orgànica – atès la disminució d’aquest residu a Palamós Gent Gran-. El fet de disposar de cuina pròpia des del 1 de febrer de 2016 ha permès una major flexibilitat a l’hora d’optimitzar la producció de cuina per tal d’evitar malbaratament alimentari.

Gestió energètica

Treballem per a la millora de la gestió energètica mitjançant la realització d’auditories energètiques i la implantació d’accions de millora en diferents instal·lacions dels nostres centres i la sensibilització i conscienciació de treballadors i usuaris.

Palafrugell Gent Gran

Participació a la 7ena. edició de Flors i Violes

Es va celebrar els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig amb la temàtica: l’Univers i els seus elements (Aire, Aigua, Foc i Terra). Els usuaris van decorar el jardí de la residència amb materials reciclats.

Inauguració del projecte “PSS….guaita quin jardí més maco”

L’objectiu d’aquest projecte és obrir el jardí del centre al municipi de Palafrugell.

La idea és oferir un recurs pedagògic social i ambiental a les escoles així com també a d’altres parts interessades del municipi. Prenent com a excusa la visita guiada del jardí es pot donar a conèixer l’activitat que es desenvolupa a Palafrugell Gent Gran així com la sensibilitat que aquest centre presenta envers la protecció al Medi Ambient. També es pot utilitzar l’espai per tal d’acollir exposicions i activitats en col·laboració amb associacions i entitats del municipi.

D’acord amb aquesta sensibilitat ambiental, el disseny del jardí de Palafrugell Gent Gran està basat en criteris de sostenibilitat. Les espècies que en formen part són, majoritàriament, plantes autòctones de la regió mediterrània o adaptades al seu clima amb poques necessitats hídriques i inclús algunes d’elles tenen propietats medicinals. Es disposa d’un sistema de rec capaç d’optimitzar el consum d’aigua.

Les espècies vegetals s’han identificat amb el suport de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell i s’han retolat per part del centre amb unes cartel·les on consta la denominació catalana, castellana i llatina de cada espècie vegetal. També s’ha elaborat un recurs educatiu on es presenta una breu descripció de les espècies vegetals destacant-ne algunes curiositats.

Aprofitant l’inici de Flors i Violes, el 28 d’abril es va fer l’acte d’inauguració del projecte, així com també es va portar a terme el lliurament dels certificats de la Implantació del Sistema de Gestió Ambiental per part de la Fundació Palafrugell Gent Gran d’acord a la Norma ISO 14000:04 i el Reglament (CE) n. 1221/2009 (EMAS) assolit a finals de l’any 2015.

Celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient

Es va projectar el documental “El Canvi Climàtic” del National Geographic dirigit a residents, usuaris de centre de dia i familiars. També es va realitzar un taller de reciclatge de taps per a fer la decoració d’estiu.

Subministraments 2015/2016

 

Valors
absoluts (m3)

Indicador
(m3/activitat
ponderada)

Aigua potable

2015

2016

%

2015

2016

%

Total

52.206

56.771

8,74

0,054

0,058

6,41

 

Valors
absoluts (m3)

Indicador
(m3/m2 superfície
enjardinada)

Aigua de pou

2015

2016

%

2015

2016

%

Palamós Gent Gran

860

1.359

58,02

0,730

1,154

58,02

Palafrugell Gent Gran

5.755

3.633

-36,87

-

-

-

 

Valors
absoluts (kWh)

Indicador
(kWh/m2)

Energia elèctrica

2015

2016

%

2015

2016

%

Total

6.704.608

6.652.514

-0,78

129,705

128,697

0,78

Gas natural

Total

5.724.003

5.414.047

-5,42

110,735

104,738

-5,42

Impacte ambiental 2015/2016

 

 

Valors absoluts Tn Co2
per consum
energètic total

Tones de CO2 entitat

2015

2016

%

Total

2.830

2.760

-2,48

Residus sanitaris 2015/2016

 

Valors
absoluts (Kg)

Indicador
(kg/activitat
ponderada)

Residus GRUP I
assimilables a domèstics 2015/2016

2015

2016

%

2015

2016

%

Plàstics i envasos

76.353

90.732

18,83

0,08

0,08

16,28

Paper i catró

74.810

92.655

23,85

0,08

0,09

21,19

Màteria orgànica

475.819

315.355

-33,72

0,49

0,32

-35,15

Vidre

9.401

9.046

-3,78

0,01

0,01

-5,85

* Al 2015 no es disposa de dades de Fundació Guíxols Surís

Residus GRUP II sanitaris no especials 2015/2016

2015

2016

%

2015

2016

%

Total

463.763

466.786

0,65

0,48

0,47

-1,51

Residus GRUP III sanitaris punxants i tallants 2015/2016

2015

2016

%

2015

2016

%

Total

22.249

23.251

4,51

0,023

0,024

2,26

Residus GRUP III sanitaris infecciosos 2015/2016

2015

2016

%

2015

2016

%

Total

360.938

352.538

-2,33

0,60

0,41

-32,08

Residus GRUP IV sanitaris citotòxics 2015/2016

2015

2016

%

2015

2016

%

Total

25.569

26.460

3,48

0,031

0,031

-2,61

Residus GRUP IV medicaments 2015/2016

2015

2016

%

2015

2016

%

Total

824

594

-27,93

0,001

0,001

-32,17

Residus GRUP IV reactius químics 2015/2016

2015

2016

%

2015

2016

%

Total

3.836

2.966

-22,69

0,005

0,003

-27,24

Totes les dades inclouen tant els centres propis com els centres gestionats (Palafrugell Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran i Surís Gent Gran)

S’ha renovat
el certificat ISO
14001:04
a tots nostres
centres i al
centre gestionat
Palafrugell Gent
Gran

Millora continua
de la gestió dels
residus sanitaris
i no sanitaris
Treballem per a la millora de la gestió energètica mitjançant la realització d'auditories energètiques i la implantació d'accions de millora
Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox