fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2016

Personal contractat

Personal contractat a 31/12/2016 (totes les empreses) per edat i sexe

 

2015

2016

Nombre homes

327

337

Nombre dones

1.248

1.274

Mitjana edat homes

44

44

Mitjana edat dones

43

44

Persones contractades

1.575

1.611

Personal contractat a 31/12/2016 per empreses

Entitat SSIBE

2015

2016

Fundació Hospital de Palamós

819

840

Consorci Assitencial Baix Empordà

206

209

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE

55

58

Total SSIBE

1.085

1.107

Empreses participades

2015

2016

Emporsis AIE

22

22

Emporhotel AIE

250

256

Empreses gestionades

2015

2016

Fundació Palafrugell Gent Gran

91

99

Fundació Guíxols Surís

127

127

Total personal

1.575

1.611

Personal contractat a 31/12/2016 per categories professionals

 

2015

2016

Facultatiu

260

270

Infermeria

294

299

Auxiliar infermeria

351

359

Zelador

45

46

Altres Assistencials*

115

117

Admissions

130

137

Administració central

74

73

Serveis generals (hoteleria i manteniment)

306

310

Total personal

1.575

1.611

* Altres assistencials: fisioterapeutes, teràpia ocupacional, logopeda, llevador/a, treball social, optometrista, dietista...

Piràmide per edat i sexe. Homes Dones

> 60 anys

25

94

55 - 59

32

148

50 - 54

50

195

45 - 49

59

199

40 - 44

55

179

35 - 39

42

156

30 - 34

30

143

25 - 29

30

93

20 - 24

14

65

< 20 anys

0

2

`
2016-homesidones
Per a una correcta navegació utilitza Chrome i Firefox