ATENCIÓ EN UN DIA 2018-06-13T18:36:16+00:00

Atenció en un dia. 2016/2017

wdt_ID   2016 2017
32 Activitat primària 0 0
33 Visites de medicina de família 1.944 1.952
34 Visites de pediatria 316 312
35 Visites d'odontologia 58 58
36 Visites d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) 97 97
37 Visites d'atendió continuada 285 263
38 Atenció especialitzada 0 0
39 Altes (casos hospitalizació) 28 28
40 Consultes externes 660 668
41 Sessions d'hospital de dia 56 60