PERSONAL CONTRACTAT 2018-06-12T10:08:12+00:00

_1.637 professionals: 344 homes i 1.293 dones.

Personal contractat a 31/12/2017 (totes les empreses) per sexe i edat

wdt_ID Per sexe i edat 2016 2017
1 Nombre d'homes 337 344
2 Nombre de dones 1.274 1.293
3 Mitjana d'edat homes 44 42
4 Mitjana d'edat dones 44 42
5 Persones contractades 1.611 1.637

Personal contractat a 31/12/2017 per empreses

wdt_ID   2016 2017
1 Entitat SSIBE 0 0
2 Fundació Hospital de Palamós 840 840
6 Consorci Assistencial Baix Empordà 209 217
7 Serveis de Salut Integrats Baix Empordà AIE 58 60
9 Total SSIBE 1.107 1.117
10 Empreses participades 0 0
11 Emporsis AIE 22 23
12 Emporhotel AIE 256 257
13 Empreses gestionades 0 0
14 Fundació Palafrugell Gent Gran 99 102

Personal contractat a 31/12/2017 (totes les empreses) per categories professionals

wdt_ID Categoria 2016 2017
1 Facultatius 270 277
4 Infermeria 299 303
6 Auxiliars Infermeria 359 367
7 Zeladors 46 46
8 Altres asistencials* 117 115
9 Admissions 137 138
10 Administració central 73 73
11 Serveis Generals (hoteleria i manteniment) 310 318
12 Total personal 1.611 1.637

* Altres assistencials: fisioterapeutes, assitent/a social, odontòleg, llevador/a, tècnics especialistes i PAS-TGS àrea assistencial

Índex acumulat d'absentisme. Total entitat SSIBE

wdt_ID Motiu % acumulat 2016 % acumulat 2017
1 Accident 0,37 0,14
4 Docència 0,43 0,47
6 Falta injustificada 0,00 0,01
7 Hores sindicals 0,61 0,81
8 Indisposició 0,17 0,12
9 Malaltia 3,68 4,05
10 Maternitat 1,89 1,69
11 Permisos 0,74 0,74
12 Suma 7,90 8,02

Índex acumulat d'absentisme. Emporhotel

wdt_ID Motiu % acumulat 2016 % acumulat 2017
1 Accident 1,07 0,82
4 Docència 0,04 0,10
6 Falta injustificada 0,02 0,04
7 Hores sindicals 0,85 0,94
8 Indisposició 0,12 0,09
9 Malaltia 6,91 9,12
10 Maternitat 1,28 1,68
11 Permisos 0,67 0,67
12 Suma 10,97 13,47

Índex acumulat d'absentisme. Emporsis

wdt_ID Motiu % acumulat 2016 % acumulat 2017
4 Docència 0,00 0,00
8 Indisposició 0,00 0,11
9 Malaltia 0,00 0,11
10 Maternitat 0,00 1,47
11 Permisos 0,83 0,47
12 Suma 0,83 2,15