APROVISIONAMENT I LOGÍSTICA 2018-05-30T11:49:58+00:00

370 proveïdors a qui fem comandes

3.446 referències del nostre magatzem central

9.826 comandes gestionades amb proveïdors

16.071 comandes de material servides a les unitats

Inversions

  • Equip de Tommografia Axial Computeritzada Helicoïdal, model Optima. CT600. S’ha instal·lat en el Servei de Radiodiagnòstic fent possible exploracions complexes i d’importància terapèutica i diagnòstica.
  • El Servei de Nefrologia s’ha dotat de 24 monitors per poder realitzar la tècnica d’hemodiafiltració als seus pacients, 1 ecògraf, s’ha remodelat la zona de subministrament d’àcid, i s’ha informatitzat la gràfica de tractaments de diàlisi.
  • En el Servei d’Endoscòpies Digestives s’ha subministrat una torre d’altes prestacions que incorpora equips per poder realitzar las gastroscòpies i colonoscòpies tant amb l’àmbit diagnòstic com de tractament. També un gastrocop i colonoscop d’útlima generació amb altes prestacions de visió. Alhora també s’ha incorporat un electrobisturí específic per  aquesta tipus d’exploracions.
  • Dins l’entorn de la pediatria s’ha adquirit un llit tèrmic pels nounats i un sistema d’humidificació per teràpia respiratòria.
  • Dins l’Àrea d’Anatomia Patològica s’ha remodelat tota l’àrea de processat i d’estudi de mostres de teixits per tal de poder complir la normativa vigent. Aquesta remodelació suposa una millora pels professionals que hi treballen.
  • El Servei d’Urologia ha pogut incorporar un nou equip de coagulació i també un resector per les intervencions de pròstata.
  • Dins l’àmbit de la Dependència s’han adquirit equips de suport per la mobilització dels residents. També s’ha realitzat un estudi amb nous productes per tal de millorar l’ús i qualitat del material d’incontinència. (bolquers).
  • Degut a l’augment de cirurgies ortopèdiques s’ha comprat material quirúrgic específic per aquesta especialitat.
  • Col·laborem amb el CatSalut per a l’equipament del nou consultori de l’Estartit