CANVIS I MILLORES ASSISTENCIALS 2018-06-27T13:12:20+00:00

_Nous equipaments: TC, hemodiàlisi, sistema de confirmació de visites.

_Hem reduït el temps d’espera per sota dels 6 mesos als pacients que s’han d’operar de pròtesis de genoll i de maluc.

Canvis i millores assistencials

Hem reduït el temps d’espera per sota dels 6 mesos als pacients que s’han d’operar de pròtesis de genoll i de maluc realitzant 490 operacions i implantació parcial de la Cirurgia de Recuperació Ràpida.

Hem realitzat 314 operacions de pròtesis de genoll, al 2016 se’n van fer 187, el que representa un increment del 68%.

En el cas de pròtesis de maluc, al 2017 s’han fet 176 operacions, i al 2016 se’n van fer 158, per tant hi ha un increment del 11%.

S’ha implantat parcialment la Cirurgia de Recuperació Ràpida que ha permès reduir també l’estada mitjana del pacient a 4,77 dies, quan a principis d’any estava a 7,59.

_Realitzem teràpia assistida amb gossos a Palamós Gent Gran.

Teràpia assistida amb gossos a Palamós Gent Gran

Aquesta activitat s’ha realitzat quinzenalment en dos grups, un més autònom i nombrós d’unes 25 persones amb una bona coordinació espai-temps, autonomia de moviments, llenguatge fluid, actitud participativa, nivell de comprensió alt, deambulació autònoma; i un altre més depenent i petit d’unes 10 persones amb mobilitat reduïda, demència avançada, deteriorament cognitiu.

L’equip responsable ha valorat molt positivament els resultats d’aquesta teràpia que són fruit d’un intens treball coordinat per Laura García, educadora social de Palamós Gent Gran, amb la col·laboració de Lídia Niubó de l’empresa Discan i el suport de l’equip d’infermeria i auxiliars del centre.

Les teràpies assistides amb animals (TAA) són intervencions en les quals un animal és incorporat com a part integral del procés de tractament, amb l’objectiu directe de promoure la millora en les funcions físiques, psicosocials i/o cognitives de les persones tractades.

Canvis en càrrecs directius i de comandament i nou rol infermer referent a Palamós Gent Gran

S’han implementat diversos canvis en càrrecs directius i de comandament.

Al gener, la Dra. Àngels Masabeu s’ha jubilat parcialment i la plaça de Cap de Servei de Medicina Interna l’assumeix la Dra. Maria Roca Toda.

Al capdavant de la Unitat d’urgències i emergències hi ha el Dr. Marc Pérez, fins ara Director d’Atenció Primària, rol que desenvolupa la Dra. Esther Vilert, fins ara directora de l’ABS de Palafrugell.

El nou director de l’ABS de Palafrugell és el Dr. Ignacio Pascual, fins ara metge de família de l’ABS de Palamós.

Al febrer la Carme Garcia ha finalitzat la seva tasca com a Cap d’Admissions a l’ABS de Torroella de Montgrí per passar a formar part de l’equip administratiu de l’ABS de La Bisbal d’Empordà i Pia Veth, que fins aleshores havia treballat a la Unitat d’Atenció al Ciutadà i Comunicació, ha passat a desenvolupar el càrrec.

A partir de març, arran de la jubilació parcial del Dr. Jordi Coderch, l’actual Direcció d’Avaluació, Innovació i Recerca (DAIR) s’ha dividit en dues línies: la de Recerca, que mantindrà ell mateix; i la d’Avaluació, que tindrà com a responsable el Dr. Javier Román, juntament amb la Docència, tasca que ja assumia fins ara.

Al març, la Dra. Anna Miralles ha assumit les tasques de Cap de pediatria substituint a la Dra. Bibiana Fríguls.

Al maig s’ha fet el relleu al Servei de Prevenció de Riscos Laborals. La Dra. Dolors Benito s’ha  jubilat i la plaça de Coordinadora del Servei de Prevenció de Riscos l’ha assumit la Dra. Maria Cruz Rodríguez.

Al juny al Servei de Farmàcia, La Dra. Fina Camós s’ha jubilat parcialment i la plaça de Cap de Servei de Farmàcia l’ha assumit la Dra. Nuri Bosacoma.

Al juliol s’ha fet el relleu a la Unitat de Digestologia. El Dr. Lluís Vidal s’ha jubilat parcialment i la plaça de Coordinador de la Unitat de Digestologia l’ha assumit el Dr. Marco Aurelio Alburquerque.

Al juliol també s’ha reorganitzat la Direcció de l’Atenció a la Dependència, arran de l’absència del Dr. Joan Prat. La Dra. Nuri Comes ha assumit la Direcció d’Atenció a la Dependència. A Palamós Gent Gran la Mireia Darnaculleta és la nova Directora Tècnica i les funcions d’Adjunta a la Direcció les ha assumit Lídia Reixach.

S’ha configurat un nou rol d’infermer/a referents. Les funcions van dirigides a donar suport i assessorament  a l’equip d’infermeria, que inclou auxiliars i auxiliars sanitaris, afavorint una bona dinàmica en els equips de les diferents unitats, amb una visió global del pla de cures dels pacients/residents, promocionant la continuïtat assistencial entre torns i vetllant per la millora dels indicadors de seguretat del centre,  tot i fomentant el treball en equip interdisciplinari. Dani Moreno i Bibiana Serrano han assumit aquestes funcions d’infermer/a referents.

A l’octubre s’ha fet el relleu en els càrrecs de cap de servei i supervisor del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital de Palamós. La Dra. Gemma Garcia ha assumit el rol de Cap de Servei en substitució del Dr. Joan Tarradas Torras i el Sr. Nicolás Isidro Vega ha assumit el rol de supervisor en substitució de la Sra. Lídia Montón Serrano.

El mateix mes el Dr. Jean Luc Bernabó ha passat a fer les tasques de coordinador del Servei de Dermatologia.

_Hem implementat un nou model organitzatiu a l’ABS Torroella de Montgrí.

Nou model organitzatiu ABS Torroella

Els mesos d’estiu s’ha fet un canvi de model organitzatiu per donar resposta a la demanda i garantir l’atenció immediata de la urgència i de l’emergència mèdica, l’atenció i seguiment de la patologia aguda i la demanda d’atenció mèdica a la patologia crònica no demorable. En canvi, el seguiment de la patologia crònica estable s’ha programat passat l’estiu.

Aquest model ha garantit la visita mèdica el mateix dia que l’usuari ho necessitava, i que la visita, en el cas de la població resident, fos amb el seu metge de família, infermer o pediatra. L’objectiu ha estat disminuir el temps d’espera per entrar a la visita i en definitiva una millora en l’eficiència dels recursos assistencials.

Al finalitzar l’estiu s’ha tornat al model que facilita l’accessibilitat amb el metge, pediatra i/o  infermer de referencia, i que disminueix les llistes d’espera i garanteix una demora inferior a 48h.

Programa de donació de còrnies

L’Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran han implementat el mes de juny un programa per a la donació de còrnies, conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que ha permès garantir el dret a la donació de teixits al final de la vida. En només mig any, s’han aconseguit 15 donacions a Palamós.

Les còrnies que s’extreuen s’envien al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que s’encarrega de la preservació, validació i posterior distribució als centres que les necessiten. Alguns d’aquests receptors pot ser precisament al servei d’oftalmologia de l’Hospital de Palamós, que des del 2008 ha realitzat 32 transplantaments.

Per facilitar la donació, set professionals d’infermeria i medicina de Palamós s’han format específicament per realitzar tot el procés de donació de còrnies i acompanyament: des de la detecció, passant per l’entrevista amb els familiars del donant i fins a la realització de la pròpia tècnica d’extracció.

D’aquesta manera, tot el procediment es porta a terme per part dels nostres professionals i en els nostres centres, agilitzant el procés i sense suposar cap demora posterior a la mort.

Tota la metodologia s’ha aplicat seguint uns principis ètics de qualitat, respecte i anonimat cap al propi donant, establerts pel Banc de Sang i Teixit. Tota la metodologia interna aplicada s’ha recollit al Protocol procés de donació de teixits.

Consultes d’anestèsia preoperatòries fetes per professionals d’infermeria i sedacions de baix risc

El nombre de consultes d’anestèsia fetes per professionals d’infermeria presencials han estat 2.377 (que representen el 40% de les visites d’anestèsia preoperatòries realitzades). Destaca l’increment d’aquestes mateixes consultes, però que es fan de manera virtual, en la què el pacient no cal que vingui, se n’han fet 730. També destacar que els professionals d’infermeria realitzen alguns mòduls setmanals de sedacions de baix risc.

Equipaments


Nou TAC

El mes de març s’ha posat en marxa el nou TAC. L’aparell, un OPTIMA 660 de General Electric, permet a fer els mateixos estudis que es feien fins ara però millora en qualitat d’imatge i diagnòstic; a més a més permet realitzar altres estudis com angio TC d’extremitats inferiors, d’extremitats superiors, abdominals, de troncs supraaòrtics.

Nou consultori local de l’Estartit

El mes de març s’ha posat en funcionament el nou consultori que ha suposat una inversió de 1.026.645,85 d’euros entre obra i equipament, que han estat finançats pel CatSalut. El nou consultori local, situat al centre de la vila i a pocs metres de l’antic, disposa d’una superfície construïda de 551,13 m2 distribuïts en una sola planta. Justament l’increment de superfície assistencial és un dels principals guanys amb la posada en marxa del nou centre, ja que serà més del doble de gran que l’anterior equipament, que era de 199 m2.

El nou centre disposa de vuit consultes: quatre per a medicina de família, dues per a pediatria (medicina i infermeria) i dues per a l’atenció continuada (una de triatge i un box de crítics). A més, hi ha una àrea d’admissions, zona de treball i de descans per al personal, magatzem, vestuaris, dutxes i lavabos.

Renovació de l’equipament d’hemodiàlisi

S’ha renovat l’equipament d’hemodiàlisi, consistent en 24 nous monitors, un nou ecògraf i la informatització de la unitat amb un sistema de gestió clínica.

Des del juliol, es compta amb 24 nous monitors d’hemodiàlisi que permeten la hemodiafiltració online (HD-OL) una tècnica més segura que redueix fins al 30% la mortalitat dels pacients que reben diàlisis.

La renovació s’ha completat aquest gener amb el nou ecògraf que permet valorar i monitoritzar l’accés vascular dels pacients i així anticipar-se a possibles problemes de trombosi, facilitar la punció de les fístules i, en conseqüència, evitar derivacions i visites a l’hospital de referència, repercutint en una major comoditat per al pacient.

En paral·lel, també s’està treballant amb la implantació d’un sistema de gestió clínica que s’integrarà amb tota la informació disponible actualment amb els monitors que no només facilitarà la feina sinó que permetrà minimitzar els errors de prescripció.

Nou sistema de confirmació de visites i nova senyalística a consultes externes i senyalització interior de l’hospital

A l’agost s’ha implantat el nou sistema automatitzat de confirmació de visites i de crida per entrada a consulta a consultes externes i radiologia. Aquest canvi també s’ha aplicat a les anàlisis clíniques del CAP de Palamós.

Amb aquest nou sistema s’ha aconseguit reduir les cues a admissions de consultes externes alhora que s’ha millorat la confidencialitat de l’usuari. També s’ha facilitat l’orientació dels usuaris i s’ha reduït la contaminació acústica a les sales d’espera.

També s’ha realitzat una nova senyalística de la planta de consultes externes, ja que s’ha canviat la nomenclatura de les sales d’espera, seguint el criteri d’accés de l’usuari a les diferents sales.

Arran de les obres fetes a l’edifici de l’Hospital, el mes de febrer també es s’ha implementat la senyalització de l’escala, entrada a les plantes d’hospitalització, ascensors; així com disposar d’un directori general de serveis de l’hospital.

Pla de cures d’infermeria informatitzat a les unitats residencials

S’ha implantat el Pla de cures d’infermeria informatitzat a l’HCI a les Unitats residencials de Palamós Gent Gran tal i com ja teníem a les unitats sociosanitàries,  que ha contribuït a millorar la planificació de cures i atencions a tots els residents i millor seguiment dels professionals.