ÀMBIT D’ACTUACIÓ I POBLACIÓ 2018-06-18T16:14:14+00:00

_Les nostres ABS tenen una població de 92.946 habitants.

Ámbit d'actuació i població

wdt_ID ABS 2016 2017 %
1 ABS La Bisbal d'Empordà 16.755 16.791 0,21
2 ABS Torroella de Montgrí 15.295 15.392 0,63
3 ABS Palafrugell 31.380 31.292 -0,28
4 ABS Palamós 29.308 29.471 0,56
5 ABS Sant Feliu de Guíxols (ICS) 37.455 37.508 0,14
6 Total població Baix Empordà 130.193 130.454 0,20
7 Població Baix Empordà que pertany a altres ABS 2.405 2.452 1,95

Font: INE, Padró continu, 1 de gener de 2017

 

Població resident i estimació de població estacional ETCA per trimestres. Baix Empordà. Any 2017

wdt_ID Trimestre Estimacions de població estacional ETCA 2017. Baix Empordà Població resident Baix Empordà Total
1 1r trimestre 6.050 132.598 138.648
2 2n trimestre 18.721 132.598 151.319
3 3r trimestre 80.661 132.598 213.259
4 4rt trimestre 4.828 132.598 137.426

Font: Idescat

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s’hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).

Unitat de mesura

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.