Com utilitzar equipaments mèdics

Consells per a la correcta utilització d'equipaments mèdics.

Font de la documentació: CAMFIC, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.