ATENCIÓ EN UN DIA 2019-06-14T09:07:10+00:00

Atenció en un dia. 2016/2018

wdt_ID   2016 2017 2018
32 Activitat primària 0 0
33 Visites de medicina de família 1.944 1.952 2.030
34 Visites de pediatria 316 312 325
35 Visites d'odontologia 58 58 61
36 Visites d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) 97 97 96
37 Visites d'atendió continuada 285 263 236
38 Atenció especialitzada 0 0
39 Altes (casos hospitalizació) 28 28 28
40 Consultes externes 660 668 665
41 Sessions d'hospital de dia 56 60 62