FORMACIÓ 2019-07-15T15:18:22+00:00

_L’any 2018 s’han destinat 61.304 hores a formació i s’han fet 1.173 accions formatives.

Desplegament dels Itineraris Formatius. Un recurs per potenciar i facilitar la formació interna als professionals.

L’any 2018 es comencen a confeccionar i desplegar els itineraris formatius (IF) per a les diferents categories professionals i llocs de treball, com a guia de formació continuada i desenvolupament professional. Els IF contemplen les accions formatives, incloses al Pla de Formació, però que es proposen i recomanen que dugui a terme el professional en el decurs de 4 anys.

L’estructura dels IF concilia 4 blocs formatius -competencial tècnic, coneixements normatius, desenvolupament relacional i TIC- amb un criteri de prioritat temporal amb 4 nivells:

  1. Formació a realitzar prèvia a la incorporació laboral o durant el primer mes
  2. Formació a realitzar durant el primer any
  3. Formació a realitzar durant el segon o tercer any i prioritat
  4. Formació a realitzar durant el tercer o quart any

Compromís amb la comunitat i els futurs professionals. L’experiència de la formació professional dual.

Per primera vegada, en col.laboració amb l’Institut de Palamós, hem acollit 1 estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma en la modalitat de Formació Professional Dual.

Formació

wdt_ID Dades 2018
1 Accions formatives 1.173
38 Hores 61.304
39 Inversió € 702.909
40 Nombre de professionals en pràctiques (sense residents) 259

Jornades i sessions

6 d’abril

Els comandaments d’atenció primària van realitzar una jornada reflexiva sobre lideratge d’equips d’alt rendiment i lideratge individual que duia per nom “Ser i Fer”, amb una part d’’autoconeixement a través de l’Insight, una part de coneixement de la resta de companys i d’interrelació personal, i una tercera de relacions d’equip. Finalment una posada en comú d’idees per afrontar els nous reptes de primària.

Entre el 10 d’abril i el 15 de maig (5 sessions): Segona edició del curs de reumatologia. Nova edició d’aquest curs,  per apropar el coneixement i els avenços que s’estan produint en els darrers temps en el camp i per estrènyer els vincles amb els metges de capçalera. S’han realitzat 5 sessions entre el 10 d’abril i el 15 de maig.

4 de juny

Jornada de  digestologia, sobre actualització de les patologies digestives més sovint ateses en les consultes dels metges de família.