ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 2019-07-03T09:47:06+00:00

_A l’atenció hospitalària la mitjana de satisfacció ha estat del 8,91 i la fidelitat d’un 91,3%, per sobre de la mitjana de Catalunya.

Enquesta CatSalut PLAENSA Atenció Hospitalària 2018

Els resultats han estat molt positius i milloren en relació a l’enquesta feta l’any 2015.
De les 20 preguntes, 15 s’han situat en l’àrea d’excel•lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 4 preguntes s’han situat en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). I 1 pregunta que no ha arribat a l’estàndard de satisfacció (<75%): P11- Consentiment informat abans de l’operació (73,4%).

Concretament, destacar que el menjar de l’hospital representa una diferència estadísticament significativa positiva (84,8%) en relació a Catalunya (64,3%).

_A l’atenció primària la mitjana de satisfacció se situa entre 7,71 i 7,96 i la fidelitat entre un 86,1% i 92,4%.

Enquesta CatSalut PLAENSA Atenció Primària 2018

Els resultats indiquen que la satisfacció se situa per sobre de la mitjana de Catalunya en les ABS de La Bisbal d’Empordà, Palafrugell i Palamós, i en canvi per sota en l’ABS de Torroella de Montgrí. I pel que fa a la fidelitat, se situa per sota de la mitjana de Catalunya a totes les ABS excepte Palamós.

S’observa – comparant els resultats obtinguts amb els de l’any 2015 – un descens en el grau de satisfacció global en les quatre ABS, situant-se per sota de la satisfacció global de Catalunya, en molts dels indicadors. Aquest descens global es dona significativament a les ABS de Palamós i Torroella de Montgrí, mentre que a les altres dues ABS, Palafrugell i Palamós en canvi, incrementa molt lleugerament.

Segons els resultats de l’esmentada enquesta de l’any 2018, hi ha alguns paràmetres o àrees d’estudi que, en general, en les quatre ABS del CABE se situen per sota del 75% (estàndard de satisfacció). Aquestes àrees es refereixen, principalment, a aspectes d’accés al servei. En concret són: el temps que triguen en agafar la trucada, la facilitat per donar visita el dia que a l’usuari li va bé, la puntualitat per entrar a la consulta i l’atenció rebuda al CAP fora de l’horari habitual.

Durant el 2019 es farà una anàlisi d’aquests resultats i es portarà a terme un estudi qualitatiu per conèixer millor quins aspectes hem de millorar.

Enquesta CatSalut PLAENSA Atenció Sociosanitaria amb internament 2018 – Palamós Gent Gran

Els resultats indiquen un grau de satisfacció de 7,99 (sobre 10).

De les 21 preguntes, 7 s’han situat en l’àrea d’excel·lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 12 preguntes s’han situat en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). I 2 preguntes no han arribat a l’estàndard de satisfacció (<75%): P7- Permís informacio família (39,2%) i P14- Temps quan truca al timbre (67,1%).