ESTRUCTURA EMPRESARIAL 2019-06-20T12:45:11+00:00

_Els nostres òrgans de govern són el Patronat de la Fundació Hospital de Palamós i el Consell de Govern del Consorci Assistencial del Baix Empordà.

Estructura empresarial