PROFESSIONALS 2019-07-03T09:48:03+00:00

_Avenç en el marc de les relacions laborals del II Conveni de la Sanitat Concertada: increment retributiu de l’1,95% des de gener 2018.

_Disposició de part de la retribució variable per objectius vinculada a l’equilibri pressupostari de l’entitat.

Professionals

L’any 2018 ha estat en el seu conjunt intens considerant l’amplitud de marcs laborals de l’entitat. Tot i amb diverses vagues, han imperat les accions de negociació fruit de les quals, a nivell de condicions laborals ha estat possible aplicar millores a nivell retributiu en tots els convenis que contempla la nostra organització, alhora que a nivell de jornada i permisos.

L’estabilitat del marc del II Conveni Col·lectiu de la Sanitat Concertada, va permetre incorporar un augment retributiu de l’1,95% per a tots els treballadors, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2018.

_Estabilitat en el Conveni d’Hoteleria i Turisme: increment salarial de l’1,9% des de gener 2018. Acord en el Conveni de Neteja: increment retributiu de l’1,6% des de gener 2018.

Malgrat l’entorn de continuïtat pressupostària, es va poder posar en joc part de la retribució variable per objectius vinculada a l’equilibri pressupostari de l’entitat.

El mes juliol es signà el nou Conveni de Neteja que va fer possible un increment salarial de l’1,6% des de gener 2018 als professionals dels serveis hotelers afectats per aquest conveni.

_Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes a la Fundació Hospital de Palamós, al CABE, a SSIBE AIE i a EMPORSIS AIE.

_Estabilitat en la plantilla: índex de rotació 1,81%.

Alhora, el Conveni d’Hoteleria i Turisme va possibilitar assumir novament un augment retributiu de l’1,9% des de la mateixa data.

Compromesos amb els valors de l’organització, es va renovar el nostre compromís amb la igualtat, l’equitat i la flexibilitat, elaborant els nous Plans d’Igualtat d’Oportunitats a la Fundació Hospital de Palamós, al CABE, a SSIBE AIE i a EMPORSIS AIE, vigents fins el 2021 i que, amb una única Comissió d’Igualtat per al conjunt de l’entitat, ha de permetre impulsar de forma transversal un seguit d’accions per avançar en aquesta matèria.