QUALITAT 2019-06-19T17:46:52+00:00

_La millora contínua als nostres centres es fonamenta amb el model d’acreditació del Departament de Salut.

Qualitat

L’eix vertebrador de les diferents línies de Qualitat i millora contínua que es duen a terme en els nostres centres es fonamenta amb el model d’EFQM Qualitat Europea mitjançant les Acreditacions del Departament de Salut.

Des de l’any 2006 es va assumir la responsabilitat d’obtenir una bona puntuació en el nou model d’Acreditació de centres d’Atenció Hospitalària aguda a Catalunya. Aquets model, proposat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya adaptava els estàndards del Model EFQM d’excel·lència Europea a les necessitats i característiques de la sanitat catalana.

Per aquest motiu s’ha treballat amb la continuïtat dels models de qualitat a través de l’acreditació d’Aguts a l’Hospital, a Primària, al Sociosanitari i les Residències que gestionem.

Aquest sistema d’acreditació és una eina que l’Administració disposa per avaluar les característiques d’un centre o servei; suposa un impuls per desenvolupar una millora en la qualitat de les organitzacions.

S’analitzen en conjunt els aspectes de gestió i funcionament de l’Equip, així com els relacionats amb les persones, la societat, els serveis socials, la comunitat, etc.

Primària

L’objectiu principal de l’acreditació és impulsar la millora contínua de la qualitat en l’Atenció Primària de salut. El procés d’acreditació reconeix el nivell de qualitat i competència com a Centres d’Atenció Primària a través dels estàndards establerts per l’esmentat departament, implicant alhora als serveis transversals que donen suport a l’organització de les Àrees Bàsiques de Salut, i és en aquest sentit que les diferents àrees de SSIBE AIE també estan vinculades amb aquest procés. En total, s’avaluen 347 aspectes.

Un cop assolida l’acreditació, el juny de 2015 -condició imprescindible per formar part de la Xarxa Pública d’Atenció Primària i que s’ha de renovar cada quatre anys-, aquest 2018 vàrem passar una autoavaluació interna i avaluada posteriorment pel Departament de Salut el Nadal de 2018, obtenint unes qualificacions excel·lents en cada àrea bàsica.

Palafrugell: 100%
Palamós: 99,7%
La Bisbal: 100%
Torroella: 100%

Hospital

Es continua treballant amb el pla de millora elaborat a partir de l’Acreditació obtinguda l’any 2014 del Departament de Salut.

Tant a Palamós Gent Gran com a les Residències Fundació Guíxols Surís i la Fundació Palafrugell Gent Gran, l’acreditació sociosanitària i residències està a l’espera de fer l’acreditació formal del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.