PLA ESTRATÈGIC SSIBE 2014-2017 2019-07-09T10:58:32+00:00

El mes d’abril hem iniciat i començat a treballar per elaborar un nou full de ruta per 2018-2021.

Nou pla estratègic de forma participada

L’elaboració del tercer pla estratègic de l’entitat ha estat fruit de la col•laboració i participació dels diferents professionals. Durant el 2018 s’han realitzat fins a 6 grups de treball per analitzar, debatre i valorar l’anterior pla estratègic i proposar millores per al futur. Alhora també s’ha realitzat una enquesta que ha recollit fins a 150 respostes dels professionals.

Amb tota la informació rebuda, el Consell de Direcció ha definit el nou full de ruta amb les prioritats estratègiques, missió, visió i valors, i es portaran aprovar principis 2019 pels Òrgans de Govern. A mitjans de juny de 2018 s’ha celebrat una jornada de reflexió amb 65 professionals que han avançat en com desenvolupar les prioritats estratègiques definides.

S’estableixen 5 prioritats estratègiques que són:

1. Atenció centrada en la persona

Posem l’usuari al centre del sistema i l’impliquem en la presa de decisions. Orientem el treball per avançar en la salut comunitària.

2. Professionals i equips

Apostem per la millora en la direcció de les persones i el reconeixement professional, per tal de fer de la nostra entitat una empresa atractiva on treballar.

3. Integració de la qualitat i la seguretat assistencial

Mitjançant un treball en equip  transversal i la racionalització dels processos volem oferir una atenció integral i orientada a l’atenció de l’envelliment i de la cronicitat.

4. Impuls i projecció institucional

Aposta decidida per la Responsabilitat Social Corporativa, tant des de la vessant més solidària,  mediambiental i  interna com el Projecte Empresa Saludable.

5. Equipaments i tecnologia

Fent renovació d’equips i revisem les necessitats d’espais físics en els diferents centres i consultoris.

Per a l’assoliment de les prioritats estratègiques s’ha de treballar de manera focalitzada en la comunicació interna i la formació, enteses com a palanques transversals necessàries per al seu desenvolupament.