PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 2019-07-12T11:33:51+00:00

_L’índex d’incidència d’accidents amb baixa es manté per sota de la mitjana del sector serveis en quatre empreses.

La nostra Política de Prevenció de Riscos Laborals, té com a objectiu assolir un alt nivell de Seguretat i Salut Laboral, establint els mecanismes adequats per eliminar o reduir els riscos pels treballadors/es, mitjançant pràctiques i procediments de treball d’acord als objectius que anualment es proposen.

L’organització per al desenvolupament de les activitats preventives a les diferents empreses del grup SSIBE, totes elles pertanyents a un mateix sector productiu i grup empresarial, es gestionen de forma conjunta a través d’un Servei de Prevenció Mancomunat.

El Servei de Prevenció integra totes les disciplines preventives: Unitat Bàsica de Salut Laboral -amb Medicina i Infermeria del Treball-, Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada.

Bonus per baixa sinistralitat 

Atès el baix índex d’accidentalitat del 2017 s’ha pogut obtenir el Bonus* a SSIBE A.I.E, CABE, Emporsis AIE. i Fundació Hospital de Palamós. (Nota: Aquestes dades sempre es fan oficials a l’any següent i per tant s’han conegut al 2018).

*Bonus: Sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

Formació en prevenció de riscos laborals

_Més de la meitat dels treballadors de SSIBE han fet algun tipus de formació en Prevenció de Riscos Laborals durant el 2018.

Formació en prevenció de riscos laborals

wdt_ID Tipus 2018
39 Hores formatives 2.829
40 Accions formatives 74
41 Professionals formats 710

Els temes on més s’ha incidit son contenció emocional i física de la persona agitada i mobilització de pacients.

Distribució de les hores de formació

Més de la meitat dels treballadors de SSIBE han fet algun tipus de formació en Prevenció de Riscos Laborals durant el 2018. Els temes on més s’ha incidit son contenció emocional i física de la persona agitada i mobilització de pacients.

_Projecte Empresa Saludable, amb la participació de prop de 400 professionals.

Empresa Saludable

Des del Servei de Prevenció es continuen impulsant activitats d’acord al model d’empresa saludable de la OMS de la mà de la Comissió de Prevenció i Promoció de la Salut (CPiPS).

Per tal de commemorar el dia internacional de la Salut Laboral i amb la finalitat de sensibilitzar i projectar l’esperit de la prevenció i els hàbits saludables dels professionals de l’entitat, es va realitzar la III Jornada d’Empresa Saludable, el dia 27 d’abril de 2018 amb una participació de 95 assistents.

L’any 2018 el focus del projecte es va posar sobre les emocions. Així, la jornada va comptar amb la participació de la psicòloga Belen Badia, Directora de persones i comunicació d’Uriach; Alex Morales Moliner, tècnic de l’Àrea de polítiques de promoció de la Salut i Qualitat de vida del Dipsalut; i la psicòloga Mercè Conangla Directora de l’Institut d’Ecologia Emocional. La conferència final va anar a càrrec del Sr. Albert Riera, Director de Comunicació de la Fageda.

Més enllà d’aquesta jornada, tant la població en general, com professionals de l’entitat i els seus familiars, van poder gaudir al llarg del més d’abril (en que es celebren el Dia Mundial de la Salut i el de l’Activitat Física) i de la resta de l’any, de prop de 20 activitats –en les que van participar 280 treballadors/es-, totes amb l’objectiu de promoure la salut, l’exercici físic, l’alimentació saludable i el coneixement del nostre entorn.