MEDI AMBIENT 2019-07-12T10:46:04+00:00

_Hem adaptat la nova normativa ISO 14001/2015 i el Reglament 2017/1505 EMAS.

Certificació ISO 14001:15 I EMAS

Aquest any es va adaptar la nova normativa ISO 14001/2015 i el nou Reglament 2017/1505 EMAS, el juny es va auditar. El sistema s’ha modificat, com indica la norma, fent un gir cap a l’estratègia mitjançant eines com la DAFO. Un cop obtingut les Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats i analitzades s’ha valorat i avaluat tots els riscos i oportunitats que tenim a l’organització en el nostre Sistema de Gestió Ambiental (SGA).

Gestió energètica

S’han substituït a urgències, les pantalles de fluorescents de la il·luminació per altres més eficients de tecnologia LED.  Amb aquestes millores podrem obtenir un estalvi energètic d’uns 32kW/any.

Al CAP de Palafrugell es van canviar 2 màquines antigues d’aire condicionat per unes altres més modernes que donaran més rendiment, millor eficiència i més estalvi energètic.

Gestió de residus sanitaris i no sanitaris

Seguim treballant per la millora continua de la gestió dels residus sanitaris i no sanitaris mitjançant la sensibilització i consciència dels treballadors i usuaris. Aquest 2018 s’ha reduït els residus no sanitaris excepte el vidre i el rebuig. La quantitat de residu perillós ha augmentat.

Subministraments

wdt_ID   2017 2018 % 2017 2018 %
40 Aigua potable 0 0 0,00 0,000 0,000 0,00
41 Total 39.100 37.546 -3,97 0,045 0,043 -2,75
42 Aigua de pou 0 0 0,00 0,000 0,000 0,00
44 Palamós Gent Gran 1.739 1.542 -11,33 1,508 1,309 -13,19
45 Energia elèctrica 0 0 0,00 0,000 0,000 0,00
46 Total 5.126.473 5.264.880 2,70 149,767 153,811 2,70
47 Gas natural 0 0 0,00 0,000 0,000 0,00
50 Total 3.650.717 3.950.017 8,20 106,653 115,397 8,20

Material d'oficina

wdt_ID Consum de folis 2017 2018 % 2017 2018 %
39 Total 6.470 6.261 -3,23 0,007 0,007 -2,00

Impacte ambiental

wdt_ID Total de CO₂ entitat 2017 2018 %
39 Total 2.674 2.413 -9,76

Residus Grup I assimilables a domèstics

wdt_ID   2017 2018 % 2017 2018 %
39 Plàstics i envasos 69.004 69.527 0,76 0,08 0,08 2,04
42 Paper i cartró 88.597 94.029 6,13 0,10 0,11 7,50
44 Matèria orgànica 148.280 158.200 6,69 0,17 0,18 8,02
45 Vidre 7.576 6.521 -13,93 0,01 0,01 -12,64

Residus Grup II sanitaris no especials

wdt_ID   2017 2018 % 2017 2018 %
39 Total 427.422 412.862 -3,41 0,49 0,48 -2,19

Residus Grup III sanitaris punxants i tallants

wdt_ID   2017 2018 % 2017 2018 %
39 Total 23.914 24.302 1,62 0,027 0,028 2,89

Residus Grup III sanitaris infecciosos

wdt_ID   2017 2018 % 2017 2018 %
39 Total 329.542 300.300 -8,87 0,33 0,31 -7,83

Residus Grup IV sanitaris citotòxics

wdt_ID   2017 2018 % 2017 2018 %
39 Total 35.437 40.810 15,16 0,036 0,042 16,50

Residus Grup IV medicaments

wdt_ID   2017 2018 % 2017 2018 %
39 Total 562 768 33,65 0,001 0,001 38,25

Residus Grup IV reactius químics

wdt_ID   2017 2018 % 2017 2018 %
39 Total 1.861 2.648 42,29 0,002 0,003 43,95

_Ens adherim a la Setmana de l’Energia i celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient.

Campanyes de sensibilització

Hem treballat la sensibilització dels nostres professionals durant les dates més significatives com són la Setmana de l’Energia, el Dia Mundial del Medi Ambient i el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica.

Durant el mes de juny hem celebrat la Setmana de l’Energia. Hem realitzat diferents actes i activitats, d’entre les quals destaca la jornada per presentar “Les millores d’estalvi energètic en instal·lacions existents d’edificis d’ús sanitari”, o el concurs d’idees innovadores per estalviar energia.

El 5 de març, Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, hem realitzat una acció específica dins el CAP de Palafrugell per conscienciar sobre el consum dels ordinadors i la necessitat d’apagar-los un cop acabada la jornada laboral.

També hem realitzat una acció específica per al personal d’urgències com a recordatori de la correcta segregació de residus, ja que és una de les àrees on s’ha detectat més potencial de millora. Cada dia durant una setmana se’ls ha enviat un recordatori informatiu de cada grup de residus per tal de refrescar el coneixement.

El 5 de març, Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, hem realitzat una acció específica dins el CAP de Palafrugell per conscienciar sobre el consum dels ordinadors i la necessitat d’apagar-los un cop acabada la jornada laboral.

També hem realitzat una acció específica per al personal d’urgències com a recordatori de la correcta segregació de residus, ja que és una de les àrees on s’ha detectat més potencial de millora. Cada dia durant una setmana se’ls ha enviat un recordatori informatiu de cada grup de residus per tal de refrescar el coneixement.