ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 2019-06-19T18:04:07+00:00

_Tot i que l’activitat es manté estable, augmenten les intervencions menors, les sessions de rehabilitació i les proves complementàries i es redueixen les ecografies.

Atenció especialitzada d'aguts

wdt_ID Atenció especializada d'aguts 2017 2018
1 Hospitalització convencional (ingrés en planta) 7.098 7.231
32 Cirurgia major ambulatòria 3.761 3.148
33 Total casos hospitalizació 10.859 10.379
34 Estades 33.973 33.719
35 Estada mitjana hospitalizació convencional 48 47
36 Ocupació dels llits (%) 788 768
37 Rotació (persones/llit/any) 612 608

Consulta externa

wdt_ID Consulta externa 2017 2018
1 Primeres visites 62.550 63.993
38 Visites successives 102.422 100.374
39 Total visites 164.972 164.367
40 Índex de reiteració 16 16

Hospital de Dia

wdt_ID Hospital de Dia 2017 2018
1 Estades hospital de dia mèdic 6.954 7.218
38 Estades hospital de dia quirúrgic 7.878 8.167
39 Total estades 14.832 15.385

Urgències

wdt_ID Urgències 2017 2018
1 Persones residents al Baix Empordà 51.286 51.416
38 Persones de fóra del Baix Empordà 13.436 12.844
39 Total urgències 64.722 64.260

Intervencions quirúrgiques

wdt_ID Intervencions quirúrgiques 2017 2018
1 Intervencions amb ingrés 2.897 2.732
38 Intervencions majors sense ingrés 3.743 3.222
39 Intervencions ambulatòries menors 4.810 6.156
40 Total intervencions 11.450 12.110

Parts

wdt_ID Parts 2017 2018
39 Total parts 913 846

Diàlisi

wdt_ID Diàlisi (sessions) 2017 2018
39 Pacients 133 147
40 Sessions 9.730 10.312

Rehabilitació

wdt_ID Rehabilitació (sessions) 2017 2018
39 Pacients 9.285 9.137
40 Sessions 0 0
41 Domicili 12.281 10.794
42 Hospital Palamós 52.688 53.759
43 CAP Dra. Casaponsa (La Bisbal d'Empordà) 4.616 4.722
44 CAP Torroella de Montgrí 6.741 6.948
45 Palafrugell Gent Gran 13.790 14.801
46 Residència Palamós Gent Gran 16.346 16.019
47 Residència Sant Feliu de Guíxols Gent Gran 8.735 9.201
48 Total 115.197 116.244

Cambra hiperbàrica

wdt_ID Cambra hiperbàrica 2017 2018
39 Persones ateses 142 135
49 Accidents de busseig 21 16
50 Intoxicacions monòxid carboni 42 31
51 Altres 79 88
52 Sessions 2.059 2.413
53 Accidents de busseig 41 63
54 Intoxicacions monòxid carboni 42 31
55 Altres 1.976 2.319

Laboratori

wdt_ID Laboratori 2017 2018
39 Peticions laboratori general 158.022 153.333
40 Anatomia patològica 22.213 22.246

Diagnòstic per la imatge

wdt_ID Diagnòstic per la imatge 2017 2018
39 Exploracions radiològiques 61.771 61.250
41 Densitometries 1.484 1.655
42 Ecografies 14.919 12.819
43 Mamografies 7.171 7.216
44 Ressonàncies magnètiques 5.631 5.301
45 TAC 6.172 7.071

Altres proves complementàries

wdt_ID Altres proves complementàries 2017 2018
39 Angiofluorgrafia 103 44
72 Audiometria 318 270
73 Biometria 643 629
74 Broncoscòpia 135 149
75 Camp visual 1.886 1.518
76 Colonoscòpia 2.055 2.049
77 Electrocardiograma 4.263 4.284
78 Ecografia 9.645 8.408
79 Espirobroncodilatació 637 779
80 Fibroscan 196 115

Hospitalizació d'aguts, per serveis (CMBDAH)

wdt_ID Servei Tipus d'activitat Casos 2017 Casos 2018 Estades 2017 Estades 2018 Estada mitjana 2017 Estada mitjana 2018
39 Anestèsia Hospitalització convencional 5 3 7 11 14 10
40 Anestèsia Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 232 105 0 0 0 0
41 Medicina interna Hospitalització convencional 2.043 2.169 14.801 15.214 72 70
42 Medicina interna Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 0 22 0 0 0 0
43 Cirurgia general Hospitalització convencional 1.185 1.235 5.397 5.771 46 47
44 Cirurgia general Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 958 687 0 0 0 0
45 Oftalmologia Hospitalització convencional 11 10 12 10 11 10
46 Oftalmologia Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.493 977 0 0 0 0
47 Otorrinolaringologia Hospitalització convencional 95 74 101 71 11 10
48 Otorrinolaringologia Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 103 102 0 0 0 0