SEGURETAT DE PACIENTS 2019-06-12T16:49:24+00:00
Loading...

_La seguretat de pacients a SSIBE és un vector transversal en tots els centres i totes les pràctiques assistencials.

Dia Mundial de la Higiene de Mans

Sota l’eslogan “És a les vostres mans prevenir la septicèmia en l’atenció sanitària”, i amb el qual l’OMS prioritza la millora de les pràctiques d’higiene de mans en els moments adequats per prevenir la sèpsia durant l’atenció sanitària, hem participat en la campanya que s’ha estructurat en diferents accions durant la setmana commemorativa.

Nous dispensadors als centres d’atenció primària

S’han instal·lat nous dispensadors a l’entrada dels 4 centres d’atenció primària. Aquests dispensadors contenen la solució alcohòlica idònia per fer una correcta higiene de mans i aniran acompanyats d’un cartell informatiu sobre el correcte rentat de mans que actuarà com a recordatori que s’està entrant en una zona on la higiene de mans és important.

La mesura és fruit del pla de millora contínua de l’estratègia de Seguretat de Pacients del Departament de Salut.

Treball extensiu a les escoles

La higiene de mans és una temàtica que s’ha començat a tractar de forma continuada al llarg de tot l’any amb tota la ciutadania del Baix Empordà i, en especial als centres educatius.

Algunes de les accions que s’han realitzat han estat tallers d’higiene de mans a les escoles Vedruna de Palamós (15 de març), Francesc Cambó de Verges (19 de març), Escola Rural Puig Rodó d’Ullà (4 d’abril) o Col•legi de Sant Gabriel de Torroella (5 d’abril).

A més, Teresa Aliu, la referent en higiene de mans de l’entitat, ha participat en la jornada tècnica a l’INS de Palamós.

Senyalística en àrees internes per als professionals

Pel que fa als professionals, s’ha actualitzat tota la senyalística en les àrees internes, que ha de servir com a recordatori de les normes d’higiene i del correcte rentat de mans. A més, es fa un incís en la recomanació de no dur braçalets o anells durant la jornada laboral, ja que són elements captius de bacteris.

Seguiment a les xarxes socials

S’ha animat a la població a contribuir a donar visibilitat i suport a la campanya 2018 amb les etiquetes #handhygiene i #sepsis i anomenant els perfils @WHO i @salutcat.