ORGANIGRAMES 2019-07-02T11:47:07+00:00

_Organigrames generals i detallats de l’organització.

Organigrames

Canvis organitzatius

El mes de maig ha passat a ser cap de servei d’oftalmologia el Dr. Bashir El Hayek.

A l’octubre la Dra. Nuri Comes, ha assumit la direcció tècnica de Palamós Gent Gran, les funcions de referent dels centres residencials Fundació Guíxols Suris i Palafrugell Gent Gran i de totes les activitats i serveis de l’àmbit d’atenció a la dependència.

I també s’avança en l’organització integrada i l’Adjunt d’infermeria de la Direcció Assistencial, Xavier Arrebola ha assumit els professionals d’infermeria de Palamós Gent Gran.

A l’octubre ha passat a ser cap del servei de rehabilitació el Dr. Cristian Andrés Figueroa.

Al novembre, la Dra. Anna Ribera ha estat nomenada la nova Directora d’Especialitats Mèdiques i Atenció a la Cronicitat.

Els òrgans de govern de l’entitat en data 4 de desembre han aprovat que a partir del 16 de gener de 2019 hi hauria un relleu en la Gerència de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, entitat que gestiona la Fundació Hospital de Palamós i el Consorci Assistencial del Baix Empordà. Jordi Calsina ha deixat el seu càrrec com a Gerent i a partir del 16 de gener ha passat a assumir la Gerència el Dr. Xavier Pérez. Jordi Calsina i Soler ha deixat el càrrec després de gairebé 30 anys al capdavant de la institució.