Memòria de sostenibilitat 2014

Atenció en un dia

Activitat primària. 2013/2014

 

2013

2014

Visites de medicina de famíla

1.767

1.812

Visites de pediatria

307

305

Visites d'odontologia

56

58

Visites d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

100

101

Visites d'atenció continuada

241

245

Atenció especialitzada. 2013/2014

 

2013

2014

Altes (casos hospitalització)

28

27

Consultes externes

651

667

Sessions d'hospital de dia

54

55

Urgències

163

168

Intervencions quirúrgiques

27

30

Parts

3

3

Sessions de diàlisi

36

32

Sessions de rehabilitació

454

482

Ecografies

55

56

Mamografies

29

28

Ressonàncies magnètiques

20

22

TAC

22

23

Atenció en una setmana

Atenció sociosanitària en un setmana. 2013/2014

 

2013

2014

Altes (Llarga Estada, Mitja Estada, Residència)

16,3

15,2

Consultes externes

60

59

Sessions d'hospital i de centre de dia

159

169

Sessions de rehabilitació

346

380

Actes PADES

83

112

Altes UFISS

13,5

13,8

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer