Memòria de sostenibilitat 2014

Recerca

La recerca i la comunicació científica a SSIBE conformen un àmbit de treball cabdal per a tota organització sanitària que, malgrat un entorn darrerament gens favorable, anem consolidant i assolint fites rellevants.

Respecte als projectes presentats al Comitè de Recerca, al 2014 es va recuperar la línia de tendència ascendent moderada dels projectes d’elaboració pròpia, després d’un increment conjuntural produït l’any anterior. Sens dubte està influint en aquesta tendència la dinàmica introduïda per les Unitats Docents, ja que tant els residents com els tutors són sovint responsables o col·laboradors d’aquests projectes propis.

Els projectes multicèntrics de promoció externa, segueixen a un nivell molt més baix del que havia estat en al dècada anterior, i al 2014 s’han igualat amb els propis. En particular, les propostes d’assajos clínics promoguts per la indústria són excepcionals a la nostra entitat, seguint la tendència general de l’entorn, que afecta més directament els centres del nostre nivell.

En conjunt, el nombre total de nous projectes, s’ha estabilitzat, i es reparteixen per igual entre els propis i els de promoció externa.
En la vessant econòmica, pel que fa a projectes propis, s’han mantingut els ingressos provinents de convocatòries públiques competitives a un nivell similar a l’any anterior. Cal recordar que al 2013 s’havia iniciat un projecte finançat per la Comissió Europea, en que per primer cop una empresa del nostre grup hi participa com a soci. També va engegar el mateix any un projecte finançat pel Fons d’Investigacions Sanitàries (FIS), en que vàrem tornar a ser-ne promotors, desprès d’anys en que no havia estat possible. El finançament provinent de promotors externs, tot i que segueix essent baix, s’ha recuperat de la important caiguda soferta els dos darrers anys. Globalment, es manté un fons de recerca suficient, que ha permès cobrir despeses de projectes propis que no disposen de finançament.

Pel que fa a la producció científica, el nombre total de comunicacions i publicacions es manté força estable. És ratifica, però, un canvi de tendència en el format de les comunicacions a congressos, ja que per primer cop el nombre de comunicacions orals supera al de pòsters. El nombre d’articles publicats baixa lleugerament en termes quantitatius, però qualitativament millora notablement: al 2014 la gran majoria dels articles publicats ho varen ser en revistes indexades a PubMed i amb Factor d’Impacte reconegut segons l’estàndard internacional més acceptat.

Tota aquesta producció científica és gràcies a l’esforç dels professionals implicats, que mantenen aquesta activitat en un context de disponibilitat molt limitada per a tasques no assistencials.

Projectes i comunicacions 2014

Presentem un resum analític de les activitats de recerca durant els darrers quatre anys, de forma quantitativa.

Projectes presentats al Comitè de Recerca SSIBE

recerca

Comunicacions: evolució anual

recerca2

Articles amb participació SSIBE i el seu factor d’impacte

 

2011

2012

2013

2014

Articles amb participació SSIBE

10

25

19

15

Indexats PubMed

6

18

11

13

% indexats PubMed

60

72

57,9

86,7

Indexats JCR

6

14

11

13

% indexats JCR

60

56

57,9

86,7

Suma IF

18.899

48.302

16.231

19.767

Mitjana IF/total publicats

1.890

1.932

0,854

1.318

Mitjana IF/total indexats JCR

3.150

3.450

1.476

1.521

Autor SSIBE 1r o darrer capçalera

6

9

9

8

% autoria SSIBE 1r o darrer capçalera

60

36

47,4

53,3

Autor SSIBE 6 primers capçalera

8

14

17

8

% autoria SSIBE 6 primers

80

56

89,5

53,3

Línies de recerca prioritàries de l’entitat

• Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GReSSiReS)

Referent: Marc Carreras

 Línia de Morbiditat poblacional i despesa sanitària (José Mª Inoriza)

 Integració i continuïtat assistencial (Jordi Coderch)

• Salut cardiovascular i metabolisme

Referent: Juan Carlos Sevilla

• Risc cardiovascular (Emili Mas)

• Hipertensió arterial (Mª Cruz Almendros)

• Ateromatosi (Juan Carlos Sevilla)

• Promoció de salut i estils de vida

Referent: Inma Sánchez Pérez

• Medicina Hiperbàrica

Referent : José Mª Inoriza

• Malalties infeccioses

Referent: Àngels Masabeu

• Epidemiologia i tractament del VIH/SIDA (Àngels Masabeu)

• Altres a desenvolupar: MTS, Tbc, Infec. nosocomials

• Efectivitat i seguretat terapèutica farmacològica

Referent: Montse Cols

Fets destacats

Celebrem la VII Jornada de Recerca Clínico-epidemiològica
del Baix Empordà

El Comitè de Recerca organitza aquesta Jornada amb els objectius de:

Donar a conèixer a tots els professionals sanitaris del Baix Empordà, les activitats de recerca clínica i epidemiològica realitzades pels diferents centres i serveis.
Fomentar la interrelació de professionals dels diferents àmbits assistencials i categories professionals que intervenen en els primers nivells d’atenció.
Proporcionar una plataforma que faciliti i visualitzi el desenvolupament de projectes de recerca.

I es consoliden atès que hi ha un alt nivell d’assistència, amb més de 115 inscripcions, i també un alta participació de professionals de diversos àmbits i nivells que mostren ja una maduresa en el camp de la recerca.

Aquest cop la jornada comptava amb el suport de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut, que atorgava els premis a les comunicacions i als pòsters, amb el patrocini del premi al millor article per part de la Fundació Grünenthal, i amb la col·laboració general de Roche Diagnostics.

Concretament es van presentar:

83 pòsters: 38 es van exposar en format paper i 45 s’exposaven en format electrònic.
63 comunicacions orals: es van escollir 17 ponències per presentar en el decurs de la jornada repartit en 2 taules generals i 1 taula per a professionals residents.
44 articles publicats que optaven a premi.

Es van convidar tots els professionals dels serveis sanitaris públics de la comarca a presentar les comunicacions científiques efectuades durant els anys 2012 – 2013.

Va comptar amb la ponència “Recerca i Innovació: inspiració o mètode?” a càrrec de Josep Roca, del Celler de Can Roca

Seminaris de Recerca

El dia 11 de juny va tenir lloc el segon seminari que el grup de recerca GRESSIRES i enguany va oferir les “Variacions en la pràctica mèdica” de la mà d’Enrique Bernal Delgado, metge investigador, doctor en sociologia i editor de l’Atles de Variacions de la Pràctica Mèdica.

Així doncs, en aquesta ocasió la temàtica se centrava en l’anàlisi de la variabilitat de la pràctica mèdica, en la que Bernal va presentar una comparativa de resultats en hospitals de diferents països com Alemanya, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Gran Bretanya i Portugal, amb una focalització cap al Baix Empordà on, segons va afirmar, tenim menys risc d’hospitalitzacions potencials evitables atribuïble a la integració entre l’atenció especialitzada i la primària i amb una tendència cap a la millora. També va afirmar que les variacions no justificables en resultats entre diferents centres/països fan girar la mirada cap al sistema sanitari i que les organitzacions només funcionen de forma consistent al llarg dels anys. La sessió va comptar amb una trentena d’assistents.

GRESSIRES continua treballant, i té l’ànim de donar seguiment i periodicitat a aquest tipus d’actes que generen sinèrgies i posen a l’abast de tothom que tingui inquietuds sobre recerca en general, l’oportunitat de compartir coneixement i propostes amb professionals d’altres àmbits.

Professionals de SSIBE, recullen cinc premis en la Jornada de cloenda de l’Acadèmia de ciències mèdiques de Girona
02/06/2014 – 5 premis configuren el balanç de premis en una jornada on els professionals de SSIBE van presentar 16 treballs de recerca, entre comunicacions orals i cartells. Un any més destaca en la Jornada la participació i la qualitat dels treballs presentats que ha estat reconeguda amb premis [+]

SSIBE, amb la col·laboració del SEPPS, presenta una bona pràctica d’integració assistencial a la Comissió Europea

03/09/2014 – Té com a objectiu l’atenció del pacient crònic complex i el seu estat de salut, així com optimitzar l’eficiència en l’atenció a aquests pacients [+]

Publicacions 2014

Els professionals de SSIBE poden accedir als documents íntegres a través del Gestor Documental de la Intranet. (Accés restringit).

Relació de les publicacions editades durant l’any 2014, indicant si la revista està indexada a la base de dades de la National Library of Medicine (NLM) i el seu factor d’impacte segons la base de dades 2013 Journal Citation Reports de la ISI Web of Knowledge. En cas de multicèntrics, figuren subratllats els autors de SSIBE.
Ismael Charles, Raquel Górriz, Maria López, Jordi Coderch
Ácido tranexámico intravenoso en la atroplastia total primaria de rodilla (carta científica)
Medicina Clinica Vol. 142. Núm. 02. Enero 2014
Revista indexada: si
Factor d’impacte: 1.252
Nativitat Ortells-Abuye, Teresa Busquets-Puigdevall, Maribel Díaz-Bergara, Marta Paguina-Marcos, Inma Sánchez-Pérez
A cross-sectional study to compare two blood collection methods: direct venous puncture and peripheral venous catheter
British Medical Journal BMJ Open 2014;4:e004250. Epub: 28 Feb. 2014. Open Access.
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 2.063
Rosa Maria García Camín, Montserrat Goma, Rosa García Osuna, Alfonso Rubio Navarro, Irene Buendia, Alberto Ortiz, Jesus Egido, Félix Manzarbeitia, Julio Leonel Chevarria, María Constanza Gluksmann, Juan Antonio Moreno
Molecular mediators of favism-induced acute kidney injury
Clin Nephrol. 2014 Mar;81(3):203-9
Revista indexada: si
Factor d’impacte: 1.232
Jordi Coderch, Inma Sánchez-Pérez, Pere Ibern, Marc Carreras, Xavier Pérez-Berruezo, José M. Inoriza
Predicción del riesgo individual de alto coste sanitario para la identificación de pacientes crónicos complejos
Gac Sanit.2014;28:292-300 Volumen 28 Núm 4. Open access
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 1.250
Ortells Abuye N, Paguina Martos M, Morató Lorente I.
El nivel de triaje en urgencias cambia según la escala de valoración del dolor utilizada.
Emergencias. 2014;26:292-5.
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 2.583
Maria Cruz Rodriguez-Jareño1,2,; Evangelia Demou3,4, Sergio Vargas-Prada5, Kaveh A Sanati4,6, Alenka Škerjanc7, Pedro G Reis8, Ritva Helimäki-Aro9, Ewan B Macdonald4, Consol Serra1,5,10,11, on behalf of the UEMS Section of Occupational Medicine12
European Working Time Directive and doctors’ health: a systematic review of the available epidemiological evidence
BMJ Open 2014;4:e004916 doi:10.1136/bmjopen-2014-004916 OPEN ACCESS

http://bmjopen.bmj.com/content/4/7/e004916.abstract
Revista indexada: sí
FI: 2.063
Rodríguez-Jareño MC1, Molinero E2, de Montserrat J2, Vallès A3, Aymerich M4.
How much do workers’ health examinations add to health and safety at the workplace? Occupational preventive usefulness of routine health examinations.
Gac Sanit. 2014 Dec 17. pii: S0213-9111(14)00276-3. doi: 10.1016/j.gaceta.2014.11.001. [Epub ahead of print]
http://www.gacetasanitaria.org/es/linkresolver/how-much-do-workers-health/S0213911114002763/
Revista indexada: sí
FI: 1.25

Premis i guardons

Comunicacions orals

INDICACIÓ D’OPIOIDES EN PACIENTS AMB DOLOR CRÒNIC NO ONCOLÒGIC (R)
Jornada de Recerca de Residents de les Unitats Docents Gironines, 10 d’abril de 2014
VII Jornada de recerca del Baix Empordà, 8 de maig 2014.
Accèssit comunicació oral residents VII Jornada de Recerca BE
Garcia Marco M, Resident UDMFiC


VALIDACION DE LA UTILIDAD DE UNA BASE DE DATOS ADMINISTRATIVA PARA VALORAR EL DIAGNOSTICO DE LA OSTEOARTROSIS EN EL BAIX EMPORDÀ (R)

Jornada de Recerca de Residents de les Unitats Docents Gironines, 10 d’abril de 2014
Premi millor comunicació residents unitats docents SSIBE
VII Jornada de recerca del Baix Empordà, 8 de maig 2014
Premi millor comunicació taula residents
XXX Jornada de Cloenda de l’Acadèmia de les Ciències mèdiques de Girona. Girona, 30 de maig 2014
M. Àngela Martínez Gamero 1, María Teresa Jacas 2, Teresa Clavaguera 3, Josep María Inoriza 4, Inma Sánchez 4.
1 Resident UDMFiC, 2 Metgessa de família ABS Torroella de Montgrí, 3 Reumatologia Hospital de Palamós, 4 GRESSIRES


COMPARACIÓ DE DOS MÈTODES D’EXTRACCIÓ DE SANG: PUNCIÓ VENOSA DIRECTA I CATÈTER VENÓS PERIFÈRIC

XX Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències. Urgències, voluntat de ser. Seva, 25 i 26 d’abril de 2013.
XXIX Jornada de Cloenda de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. Olot, 7 de juny de 2013.
Premi especial Jordi Corominas i Barnadas.
VII Jornada de recerca del Baix Empordà, 8 de maig 2014
Premi millor comunicació de la Jornada
Ortells Abuyé N1, Busquets Puigdevall MT2, Díaz Bergara MI2, Paguina Marcos M1, Sánchez Pérez I3.
1 Servei Urgències, 2 Laboratori, Avaluació i Recerca, Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.


ESTUDI D’UNA POBLACIÓ HIPERTENSA I DIABÈTICA EN UNA REGIÓ (2006-2012). AVALUACIÓ D’UNA INTERVENCIÓ.

XXX Jornada de Cloenda de l’Acadèmia de les Ciències mèdiques de Girona. Girona, 30 de maig 2014. Premi millor comunicació taula 7
Emili Mas Parareda, Esther Vilert Garrofa, Jordi Coderch de Lassaletta, Inma Sánchez Pérez


URGÈNCIES HOSPITALÀRIES PROCEDENTS DE RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES AL BAIX EMPORDÀ: CARACTERÍSTIQUES I ADEQUACIÓ

XXX Jornada de Cloenda de l’Acadèmia de les Ciències mèdiques de Girona. Girona, 30 de maig 2014. Premi millor comunicació taula 4
Nuri Comes 1, Inma Sánchez 2, Lola Romero 3, Gemma Prats 4, Gemma Arnau 5, Jordi Coderch 2
1 Palamós Gent Gran, 2 GRESSIRES., 3 ABS Palamós, 4 Palafrugell Gent Gran, 5 Servei d’urgències Hospital de Palamós


INTERVENCIÓ MULTI COMPONENT PER A CANVIAR L’ESTIL DE VIDA A LA INFANTESA.

XXX Jornada de Cloenda de l’Acadèmia de les Ciències mèdiques de Girona. Girona, 30 de maig 2014. Premi millor comunicació taula 5
Joan Carles Sevilla Moya 1,2,3, Anna Iglesias Muñoz 2, Cristina Casademont Fàbregas 4, Laia Ymbert Pellejà 5, Ramon Brugada Terradelles 2,3,6, Mar Calvo Terrades 4
1 Hospital de Palamós, 2 Facultat de Medicina Universitat de Girona, 3 Institut d’investigació biomèdica de Girona, 4 Albera Salut ABS Peralada, 5 ABS Roses, 6 Hospital Universitari Josep Trueta


LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS (CDSS) COMO HERRAMIENTAS DE MEJORA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA. EL EJEMPLO DE HTE-DISLIPEMIA

XXX Jornada de Cloenda de l’Acadèmia de les Ciències mèdiques de Girona. Girona, 30 de maig 2014. Premi millor comunicació taula 6
Alberto Zamora Cervantes 1,2,3, Carme Carrión Ribas 2, Roberto Elosua Llanos 3, Anabel Martín-Urda Díez-Canseco 4, Guillem Paluzie Avila 1, Gabriel Vázquez Oliva 1
1 Hospital Comarcal de Blanes, 2 Grup de Recerca TransLab (UDG), 3 Red de Investigación Cardio-Vascular (RIC), 4 Hospital de Palamós

Articles

José M. Inoriza, Marc Pérez, Montse Cols, Inma Sánchez, Marc Carreras, Jordi Coderch
Análisis de la población diabética de una comarca: perfil de morbilidad, utilización de recursos, complicaciones y control metabólico
APRIM-926. Aten Primaria 2013: ;45(9):461—475
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 0,957
VII Jornada de recerca del Baix Empordà, 8 de maig 2014.
Millor article publicat

 

Pòsters

ESTIMACIÓN DE LA INGESTA DE SODIO A TRAVÉS DE UNA MUESTRA DE ORINA AISLADA FRENTE A ORINA DE 24 HORAS
SEH-LEHLA 19 reunión nacional Sociedad española hipertensión. Madrid, 26-28 març 2014
Premi millor comunicació (pòster defensat)
Chevarría JL, Glucksman C, Garcia-Camín R, Garcia-Osuna R
Servei de Nefrologia-Hemodiàlisi Hospital de Palamós


CONSULTA VIRTUAL EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA: MEJORA EN LA RESOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

V Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico. Barcelona, de l’11 al 13 d’abril de 2013.
VII Jornada de recerca del Baix Empordà, 8 de maig 2014
Premi millor pòster de la Jornada
Pérez-Oliveras M, Casanovas X, Villar C, Sánchez I, Mas E, Ibáñez S,
Masabeu À


FREQÜÈNCIA, CARACTERÍSTIQUES I IMPACTE ECONÒMIC DE LA REDUCCIÓ DE LA DOSI D’ADALIMUMAB I ETANERCEPT EN PACIENTS AMB MALALTIES REUMÀTIQUES

XXX Jornada de Cloenda de l’Acadèmia de les Ciències mèdiques de Girona. Girona, 30 de maig 2014.
Premi millor pòster secció varis
Camós Ramió, F. López Brunsó, M. Clavaguera Poch, T. Vall Garcia, R. Bosacoma Ros, N. Armengol Rosell, S.
Hospital de Palamós


DIARREES, SIMPTOMATOLOGIA CARDIACA?

IV Jornada de casos clínics d’infeccions als serveis d’urgències, SOCMUE, 7 novembre 2013, Castelldefels.
Accèssit al millor pòster d’un cas clínic general
XXX Jornada de Cloenda de l’Acadèmia de les Ciències mèdiques de Girona. Girona, 30 de maig 2014
N. Moliné, N. Ortells
Servei d’Urgències Hospital de Palamós

La gran majoria dels articles publicats ho varen ser en revistes indexades a PubMed i amb Factor d’Impacte reconegut

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer