Memòria de sostenibilitat 2014

Ciuta_At_in_p

Atenció al ciutadà

La Unitat d’Atenció al Ciutadà té com objectiu la millora del nivell de satisfacció de la ciutadania, així com dissenyar, desenvolupar i avaluar la política d’atenció al ciutadà de l’organització en base als drets i deures dels ciutadans, els resultats de les enquestes de satisfacció, la gestió de reclamacions i suggeriments de la ciutadania i els indicadors de qualitat.

Nombre de reclamacions 2013/2014

 

Hospital de Palamós

Atenció Primària

Palamós  Gent Gran

Motius

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Assistencial

47

54

14

19

23

20

Tracte

9

2

2

10

6

5

Informació

54

58

9

14

1

Organització/tràmits

66

80

30

24

3

5

Hoteleria/confort

7

9

-

1

1

1

Documentació

7

5

3

3

-

-

Total

190

208

58

71

33

32

En relació a l’any 2013 hi ha un augment del nombre de reclamacions a Hospital +10%, i a Atenció Primària +22% i un lleuger decrement a Palamós Gent Gran -3%.

Suggeriments i agraïments rebuts 2013/2014

 

Hospital de Palamós

Atenció Primària

Palamós  Gent Gran

 

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Suggeriments

25

21

6

4

2

9

Agraïments

34

38

7

7

19

19

reclamacions_2014

Principals actuacions de millora fetes en base a reclamacions i suggeriments rebuts:

Àmbit assistencial:

 Millorar la resolució de les llistes d’espera quirúrgiques.

 Millorar la comunicació de la informació dels processos mèdics dels pacients entre professionals del servei d’urgències.

 Agilitzar i millorar l’efectivitat de la gestió de visites del servei de ginecologia.

Àmbit d’informació, documentació:

 Actualitzar i senyalitzar la normativa d’acompanyants de la Unitat de Curta Estada.

 Millorar la gestió de fluxos de pacients entre els diferents nivells assistencials.

 Millorar la informació a famílies de pacients d’àmbit sociosanitari.

 Millora de la informació escrita en diferents àmbits: avisos, justificants…

Àmbit confort

 Millorar el confort de les cadires de les zones de sales d’espera.

 

Fets destacables

• S’ofereix un servei Wifi gratuït als usuaris que es troben ingressats a les unitats d’hospitalització i de curta estada i hospital de dia mèdic, a l’hospital i a les unitats d’internament de Palamós Gent Gran.

• L’Hospital s’adhereix al banc de llet materna de Catalunya, donant així l’oportunitat a totes les mares del Baix Empordà que ho vulguin i que es troben en procés d’alletament matern, de formar part del grup de donants voluntàries.

• S’implanta a tot el territori de Catalunya la targeta sanitària “Cuida’m” que és la targeta que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques especials necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

• S’amplia l’oferta de places d’estacionament gratuït (305 places) gràcies a l’adaptació dels terrenys ubicats al vial del port, a menys de cinc minuts a peu de l’Hospital de Palamós.

• L’adhesió a la campanya “No puc esperar!” adreçada a les persones malaltes de Crohn o colitis ulcerosa i que permet a les persones portadores de la targeta autoritzada la utilització urgent i gratuïta dels lavabos de diversos serveis i equipaments dels municipis de Palamós i de Calonge i compta amb la col·laboració del servei de digestologia de l’Hospital de Palamós.

• Difonem la campanya “Patrimoni de la humanitat”, per a la sensibilització envers maltractaments a persones grans.

• S’ha donat continuïtat a la campanya comunicativa de visites fallides, enguany informant del cost d’una visita o prova fallida i informant que són visites i proves que no pot aprofitar cap altre pacient; igualment es continua enviant un SMS recordant les primeres visites i exploracions programades a l’hospital.

 

Visites fallides 2011/2014

S’ha donat continuïtat a la campanya comunicativa de visites fallides, enguany informant del cost d’una visita o prova fallida i informant que són visites i proves que no pot aprofitar cap altre pacient; igualment es continua enviant un SMS recordant les primeres visites i exploracions programades a l’hospital.

 

Visites fallides 2013/2014

Atenció Primària

2013

2014

Nombre de visites fallides

44.956

44.745

% Visites fallides / visites programades

9

8,74

Hospital de Palamós

Nombre de visites fallides

32.055

34.363

% Visites fallides / visites programades

10,30

10,9

Total

Nombre de visites fallides

77.011

79.108

% visites fallides / visites programades

9,50

9,60

dretsideures
Ciutadania_Atencio_DRETA_a_WiFi
© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer