Memòria de sostenibilitat 2014

Atenció sociosanitària i social

Palamós Gent Gran

Llarga estada

2013

2014

Persones ateses

186

181

Estades

18.240

18.773

% Ocupació

96,1

98,9

Mitja estada polivalent

2013

2014

Persones ateses

674

655

Estades

13.986

14.190

% Ocupació

95,8

97,2

Residència assistida

2013

2014

Persones ateses

93

118

Estades

26.137

26.152

% Ocupació

99,2

99,3

Hospital de dia

2013

2014

Persones ateses

54

49

Estades

3.033

3.540

% Ocupació

61,1

71,4

Centre de dia

2013

2014

Persones ateses

56

47

Estades

4.851

5.271

% Ocupació

66,2

70,8

Atenció social. Centres aliens gestionats per SSIBE
Fundació Guíxols-Surís*

Residència Assistida Sant Feliu Gent Gran

2013

2014

Persones ateses

116

112

Estades

32.521

32.740

% Ocupació

99

99,6

Centre de dia Sant Feliu Gent Gran

2013

2014

Persones ateses

31

47

Sessions centre de Dia (2012). Estades (2013)

2.776

4.843

% Ocupació

37

64,6

Residència Assistida Asil Suris Sant Feliu

2013

2014

Persones ateses

89

87

Estades

22.787

22.725

% Ocupació

97,5

97,3

Centre de dia Santa Cristina d'Aro**

2013

2014

Persones ateses

19

7

Estades

1058

401

% Ocupació

14,1

10,9

Palafrugell Gent Gran

Residència Assistida

2013

2014

Persones ateses

201

223

Estades

54.154

53.588

% Ocupació

98,69

97,9

Centre de dia

2013

2014

Persones ateses

68

76

Estades

7.272

7.608

% Ocupació

72,7

76,1

* La denominació de la Fundació Guíxols Surís fins 31/12/2013 era Consorci Surís - Sant Feliu Gent Gran.
** El Centre de Dia Santa Cristina va cessar la seva activitat el 30/06/2014.
Per tant les dades de 2014 corresponen només a 6 mesos.

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer