Memòria de sostenibilitat 2014

01_Presentacio_14

M. Teresa Ferrés i Àvila.
Presidenta dels Òrgans de Govern de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

Presentació

Ens plau presentar-vos la Memòria de sostenibilitat de l’any 2014 de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. L’any 2014 ha estat un exercici de contenció i continuïtat i malgrat les incerteses de l’entorn – sobretot pel que fa al marc pressupostari i a les regulacions legals – hem mantingut ferm el grau de qualitat assistencial.

S’ha definit el Pla Estratègic SSIBE 2014-2017 que dóna continuïtat a la feina feta i ens ajuda a enfocar la missió de la nostra organització, la prestació de serveis de qualitat en l’àmbit de la salut i la dependència al Baix Empordà, d’acord amb un model d’atenció integrat i orientat al ciutadà. Així l’estratègia definida per als propers quatre anys és mantenir el model d’integració i qualitat assistencial garantint l’equilibri pressupostari i afrontant la incertesa de l’entorn.

Aquest document recull un resum de la nostra activitat i les actuacions més destacades de l’any en els diferents àmbits de desenvolupament de la nostra tasca.

Durant aquest any s’han prorrogat fins el 2015 els pactes laborals assolits amb el conjunt dels treballadors el 2013 i ens han permès mantenir les condicions de treball. Ressaltar un any més l’esforç i la implicació de tots els professionals que ha permès assolir les fites establertes per la institució

Volem seguir oferint serveis excel·lents i integrats per millorar el nivell de salut i d’autonomia dels ciutadans del Baix Empordà tenint com a referència, com sempre, els nostres valors.

Ressaltar un any més
l’esforç i la implicació
de tots els professionals
que ha permès assolir
les fites establertes
per la institució.

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer