Memòria de sostenibilitat 2014

Enginyeria

Les dades fan referència als centres: Hospital de Palamós, ABS Palamós, ABS Palafrugell, ABS La Bisbal d’Empordà, ABS Torroella de Montgrí, Palamós Gent Gran, Palafrugell Gent Gran, Sant Feliu Gent Gran i Residència Surís Gent Gran, en total més de 50.000m2 construïts.

Àrea de noves accions

General

Implantació programari GMAO per a la gestió del manteniment programat (atenció especialitzada i atenció primària).
Atenció especialitzada

Hospital de Palamós

Renovació dels quiròfans 1, 2 i 3. Revestiment de les parets amb comptacte i instal·lació de noves sondes per millorar la gestió de les condicions ambientals.
Ampliació i reforma de farmàcia. Ampliació de l’àrea de dispensació. Nova sala de farmacotècnia i nou magatzem.
Nou subministrament elèctric d’emergència per a l’àrea quirúrgica. Instal·lació d’un sistema de SAI (sistema d’alimentació elèctrica ininterrumpuda) redundats per a tota l’àrea.
Millora de l’enllumenat exterior. Canvi de tot l’enllumenat per LED i enceses/apagades automatitzades segons nivell lumínics.

Nou sistema de producció d’aigua calenta sanitària. Instal·lació de dipòsits Rotex Sanicube i aportació d’energia segons necessitat amb variadors de freqüència.

 

Edifici Fleming

Nova caldera per a producció d’aigua calenta sanitària. Caldera de condensació d’alt rendiment dedicada a la producció d’ACS.

Atenció a la dependència

Palamós Gent Gran

Dos nous magatzems a la planta soterrani, un per a Logística i l’altre per al Laboratori.
Obres de rehabilitació de l’ampit de coberta.

 

Residència Surís Gent Gran

Elaboració del projecte executiu de reforma, adequació a normes i millora de l’eficiència energètica de la instal·lació tèrmica del centre. Selecció d’industrials i acopi de materials segons projecte.

 

Àrea de manteniment i electromedicina

Nombre de sol·licituds anuals
enginyeria

Àrea de gestió energètica (gas i electricitat)

gestioener
Àrea de telecomunicacions

enginyeria3
Àrea de vigilància i seguretat

És l’àrea encarregada de la gestió dels objectes recollits i custodiats, la gestió d’incidències com robatoris i comportament agressius i la gestió d’alarmes d’incendi.
enginyeria5

 

Àrea de gestió intal·lacions d’ús públic de pagament

enginyeria6b

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer