Memòria de sostenibilitat 2014

Docència

Fets destacats

Finalitza la residència la primera especialista en Obstetrícia i Ginecologia que va iniciar el MIR a casa nostra.

• Incorporació de les 2 primeres infermeres residents de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària.

Acreditació de la Unitat Docent Multiprofessional d’Obstetrícia i Ginecologia el mes d’octubre.

Formació sanitària especialitzada
Unitat Docent multiprofessional atenció familiar i comunitària SSIBE

Medicina Familiar i Comunitària

R5

R4

R3

R2

R1

Total

CAP Josep Alsina i Bofill. Palafrugell

-

1

1

2

2

6

CAP Torroella de Montgrí

-

1

2

-

2

5

CAP Torroella de Montgrí

-

2

-

1

-

3

Total

-

4

3

3

4

14

Infermeria Atenció Familiar i Comunitària

-

-

-

-

2

2

Formació sanitària especialitzada a l’Hospital de Palamós
Unitat Docent multiprofessional obstetrícia i ginecologia

R5

R4

R3

R2

R1

Total

Obstetrícia i Ginecologia

-

1

-

1

1

3

Infermeria Obstètrico-Ginecològica

-

-

-

2

1

3

Medicina Interna

-

1

1

-

-

2

Medicina Familiar i Comunit`ria (ICS)

-

1

1

3

2

7

Els tutors

Celebració de la II Jornada de tutors de Formació Sanitària Especialitzada: consolidació de la Jornada de tutors, enguany realitzada el 23 d’octubre i va abordar els temes de la troncalitat i l’avaluació del resident.

Formació transversal

Es posa en marxa el primer curs virtual metodologia de la recerca a través del grup apèndix, Grup de treball en format virtual de diverses unitats docents de Catalunya que treballa de manera comuna les competències transversals.

El projecte permet compartir l’experiència de professionals docents, generar materials més àgilment i millorar-ne la qualitat sense associar una inversió addicional del temps.

La virtualització incrementa el grau de seguiment de cursos, ja que fa compatible l’aprenentatge assistencial amb competències transversals, independentment dels horaris presencials que exigeixi cada especialització.

Els membres participants són: UD Aceba, Unitat Docent MFIC Badalona Serveis Assistencials, idcsalud – Hospital Universitari Sagrat Cor, idcsalud – Hospital General de Catalunya, Hospital de Figueres, Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Unitat Docent Mútua de Terrassa, Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Clínic-Maternitat.

 

 

 

docencia
© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer