Memòria de sostenibilitat 2014

Població del Baix Empordà

 

2013

2014

%

ABS La Bisbal d'Empordà

16.802

16.805

0,02

ABS Torroella de Montgrí

15.326

15.212

-0,74

ABS Palafrugell

32.089

31.490

-1,87

ABS Palamós

29.336

29.247

-0,30

ABS Sant Feliu de Guíxols (ICS)

37.838

37.725

-0,30

Total población Baix Empordà

131.391

130.479

-0,69

Població Baix Empordà que pertany a altres ABS

2.396

2.407

0,46

Font: INE, Padró continu, 1 de gener de 2014
Població resident i estimació de població estacional ETCA per trimestres. Baix Empordà. Any 2013
Font: Indescat

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s’hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).

Unitat de mesura

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

actuacio2014
© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer