Memòria de sostenibilitat 2014

Atenció especialitzada

Atenció especialitzada d’aguts

 

2013

2014

Hospitalització convencional (ingrés a planta)

6.502

6.625

Cirurgia major ambulatòria

3.539

3.287

Hospitalització domiciliària

0

0

Total casos hospitalització

10.041

9.912

Estades

32.830

32.589

Estada mitjana hospitalització convencional

5,0

4,9

Ocupació dels llits (%)

82,7

82,1

Rotació (persones/llit/any)

59,8

60,9

Consulta externa

2013

2014

Primeres visites

64.469

65.996

Visites successives

96.996

99.296

Total visites

161.465

165.292

Índex de reiteració

1,5

1,5

Hospital de dia

2013

2014

Estades hospital de dia mèdic

6.533

6.482

Estades hospital de dia quirúrgic

6.809

7.149

Total estades

13.342

13.631

Urgències

2013

2014

Persones residents al Bax Empordà

47.650

49.268

Persones de fóra del Baix Empordà

12.022

12.103

Total urgències

59.672

61.371

Intervencions quirúrgiques

2013

2014

Intervencions amb ingrés

2.070

2.153

Intervencions majors sense ingrés

3.340

4.179

Intervencions ambulatòries menors

4.463

4.726

Total intervencions

9.873

11.058

Parts

2013

2014

Total parts

928

928

Diàlisi (sessions)

2013

2014

Pacients

117

118

Sessions

8.979

8.046

Rehabilitació (sessions)

2013

2014

Pacients

7.149

7.922

Sessions

Domicili

9.465

12.592

Hospital Palamós

48.382

52.297

CAP Dra. Casaponsa (La Bisbal d’Empordà)

5.713

5.850

CAP Torroella de Montgrí

6.366

6.481

CAP Dr. Josep Alsina i Bofill (Palafrugell)

14.586

14.040

Residència Palamós Gent Gran

17.967

19.737

Residència Sant Feliu de Guíxols Gent Gran

10.010

8.644

Total

112.489

119.641

Cambra hiperbàrica

2013

2014

Persones ateses

127

132

Accidents de busseig

14

24

Intoxicacions monòxid carboni

39

27

Altres

74

81

Sessions

1.385

1.994

Accidents de busseig

29

63

Intoxicacions monòxid carboni

39

27

Altres

1.317

1.904

Laboratori

2013

2014

Peticions laboratori general

161.239

166.258

Peticions anatomia patològica

20.164

22.243

Diagnòstic per la imatge

2013

2014

Exploracions radiològiques

55.417

58.447

Densitometries

1.412

1.791

Ecografies

13.689

13.998

Mamografies

7.177

6.972

Ressonancies magnètiques

4.983

5.358

TAC

5.390

5.678

Hospitalització d’aguts, per serveis (CMBDAH)

 

 

Casos

Estades

Estada mitjana

Servei

Tipus activitat

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Medicina interna

Hospitalització convencional

1.859

1.801

13.481

12.275

7,25

6,82

Cirurgia general

Hospitalització convencional

1.023

1.140

5.444

6.115

5,32

5,36

Cirurgia general

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

1.239

731

-

-

-

-

Oftalmologia

Hospitalització convencional

21

24

29

26

1,38

1,08

Oftalmologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

1.004

1.159

-

-

-

-

Otorrinolaringologia

Hospitalització convencional

96

81

100

90

1,04

1,11

Otorrinolaringologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

88

98

-

-

-

-

Urologia

Hospitalització convencional

382

458

1.594

1.917

4,17

4,19

Urologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

60

49

-

-

-

-

Traumatologia

Hospitalització convencional

1.103

1.153

6.916

7.019

6,27

6,09

Traumatologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

725

898

-

-

-

-

Pediatria General

Hospitalització convencional

680

622

2.064

1.973

3,04

3,17

Obstetrícia

Hospitalització convencional

956

921

2.285

2.194

2,39

2,38

Ginecologia

Hospitalització convencional

382

425

917

980

2,4

2,31

Ginecologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

423

352

-

-

-

-

Total

 

10.041

9.912

32.830

32.589

3,27

3,29

 

Representació Hospitalització convencional per serveis. 2013/2014

hospiconvencional

 

Representació Cirurgia Major Ambulatòtia (CMA) per serveis. 2013/2014

cirumayor

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer