Memòria de sostenibilitat 2014

Emporhotel serveis hotelers

Emporhotel celebra el seu 5è aniversari.

S’ha acreditat la cafeteria i el menjador de Fundació Salut Empordà amb l’acreditació AMED. D’aquesta manera , totes les cafeteries gestionades per EH ( Hospital de Palamós, Palamós Gent Gran, Palafrugell Gent Gran i Fundació Salut Empordà) queden reconegudes amb l’acreditació AMED, com a promotors de la dieta mediterrània.

Hem organitzat i impartit per tercer any consecutiu el “Curs de neteja en entorn sanitari”, amb un total de 48 hores de formació i 72 hores de pràctiques, que s’han fet als serveis de neteja de l’Hospital de Palamós, Palamós Gent Gran i Palafrugell Gent Gran.

Hem participat, en qualitat d’entitat col·laboradora al “Curs d’ajudant de cambrer” i al “Curs d’ajudant de cuina” impartint els continguts relacionats amb higiene alimentària, manipulació d’aliments, introducció a col·lectivitats i dietètica i nutrició.

Continua la participació en el projecte OPTIFEL, inclòs al 7è Programa Marc de Recerca i Desenvolupament de la Unió Europea, juntament amb altres 26 entitats de 10 països diferents. Iniciat al setembre de 2013, amb una durada de 3,5 anys i coordinat per l’Institut National de la Recherche Agronomique francès (INRA), té com a objectiu definir i proposar productes alimentaris a base de fruites i verdures per aconseguir una millor alimentació i una millor apetència pels aliments entre la gent gran.

Durant l’any 2014 s’han dut a terme les tasques assignades corresponents al primer paquet de treball:

Enquesta a 100 participants, entre gent gran i cuidadors, sobre preferències, necessitats, costums i hàbits relacionats amb l’alimentació. Aquestes dades s’han integrat a les dades recollides d’un total de més de 500 participants de 5 països diferents.

Participació en l’estudi de la correlació entre la força muscular, sensibilitat al tacte i preferència per la textura dels aliments a través de les dades recollides entre 100 participants.

Participació en l’estudi de l’evolució de la percepció del gust amb l’edat amb la organització d’aproximadament 10 sessions de cata amb un total de 60 participants majors de 65 anys i depenents.

Organització de 2 grups focals amb un total de 20 participants per l’avaluació de l’adequació dels envasos i l’etiquetat alimentari existents actualment al mercat a les necessitats i requeriments de la gent gran

Participació a la primera trobada anual del consorci OPTIFEL -Hämeenlina (Finlàndia), 26-28 d’agost de 2014-, durant la qual es fan sessions de treball dels equips, es posen en comú les tasques realitzades i els resultats obtinguts fins a la data entre tots els components del consorci, es duen a terme diverses sessions de treball encaminades a determinar els models d’aliments a dissenyar i es concreta el treball a desenvolupar per part de cada participant durant els mesos següents d’execució del projecte.

 

Participació en la redacció de diversos articles científics que recullen els resultats obtinguts durant els primers mesos d’execució del projecte. Dos d’aquests articles ja han estat acceptats per la seva publicació a les revistes científiques Appetite i Packaging Technolgy and Science.

 

AMED
© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer