Memòria de sostenibilitat 2014

Qualitat_Prevencio_p

Prevenció de riscos laborals

La nostra Política de Prevenció de Riscos Laborals, té com a objectiu assolir un alt nivell de Seguretat i Salut Laboral, establint els mecanismes adequats per eliminar o reduir els riscos pels treballadors/es, mitjançant pràctiques i procediments de treball d’acord als objectius que anualment es proposen.

L’organització per al desenvolupament de les activitats preventives a les diferents empreses del grup SSIBE es gestionen de forma conjunta a través del Servei de Prevenció Propi a l’Hospital de Palamós i Mancomunat amb la resta d’empreses, totes elles pertanyents a un mateix sector productiu i grup empresarial.

El Servei de Prevenció integra totes les possibles disciplines: Unitat Bàsica de Salut Laboral -amb medicina i infermeria del treball-, Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada.

Simulacre d’incendi a l’Hospital de Palamós.

D’acord al Pla d’autoprotecció que regeix als nostres centres de salut, es va dur a terme un simulacre d’incendi a l’Hospital de Palamós per verificar la idoneïtat dels procediments i accions descrites en cas d’incendi real i detectar aspectes de millora.

Formació en prevenció de riscos laborals,
medi ambient i pla d'igualtat d'oportunitats 2013/2014

 

 

2013

2014

Accions formatives

 

72

160

Hores formatives

 

2.333

4.388

Professionals formats

 

1.408

2.028

Detall formació en prevenció de riscos laborals, medi ambient
i pla d'igualtat d'oportunitats. 2013/2014

 

 

2013

2014

Accions formatives

 

32

33

Professionals assistents

 

553

251

Detall formació prevenció de riscos laborals: Pla autoprotecció mobilització de pacients, violència lloc de treball, I gestió de conflictes

 

 

2013

2014

Accions formatives

 

40

128

Professionals assistents

 

855

1.777

Hores de formació per centres 2014

1.360

Hospital de Palamós

343

ABS Palafrugell

356

ABS Palamós

800

Palamós Gent Gran

306

ABS Torroella de Montgrí

280

Sant Feliu de Guíxols Gent Gran

490

Palafrugell Gent Gran

139

ABS La Bisbal d’Empordà

200

Emporhotel

16

SSIBE serveis centrals

101

Residència Surís

4.388

Total

Índex d’accidentalitat

Índex d’incidència d’accidents amb baixa
(nombre d’accidents/100 treballadors/any)

accdidentalitat

Fundació Hospital de Palamós ha augmentat un 39% el nombre d’accidents, i millora considerablement Fundació Guíxols Suris, Emporhotel i Fundació Palafrugell Gent Gran

Atès el baix índex d’accidentalitat s’ha pogut obtenir el Bonus* a CABE, a l’igual que va passar l’any anterior.

*Bonus: Sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. Es mesura amb el nombre d’accidents i, alhora, per l’aplicació de mesures i equips de protecció per part de l’empresa.

L’alerta sanitària internacional del 2014 pel brot de febre hemorràgica del virus Ebola va comportar l’elaboració urgent d’un procediment d’actuació (davant un cas sospitós a l’Hospital de Palamós i CABE, juntament amb la Direcció Assistencial, Comissió Infeccioses i Servei d’Urgències), la tria i compra de material i equips de protecció individual, així com 20 hores de formació específica rebuda pels professionals del Servei de Prevenció, a més de 312 hores de sessions informatives i 389 hores de formatives i tallers pràctics pel conjunt de treballadors de la Institució.

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer