Memòria de sostenibilitat 2014

Professionals

El 2014 ha estat un any de contenció i continuïtat. S’ha acordat prorrogar fins el 2015 els pactes laborals assolits amb el conjunt de treballadors/es el 2013, i que ens han permès mantenir unes condicions de treball homogènies per a tothom i recórrer l’any amb un correcte clima laboral, malgrat les incerteses de l’entorn -sobretot pel que fa al marc pressupostari i a les regulacions legals-.

En aquest sentit cal ressaltar l’esforç i la implicació de tots els professionals, que ha permès l’assoliment de moltes de les fites establertes a nivell institucional i per tant, aconseguir posar en joc gran part de la retribució variable per objectius vinculada a l’equilibri pressupostari de l’entitat.

Alhora s’ha aconseguit l’objectiu principal: mantenir la plantilla i el nivell d’ocupació dels empleats.

El 2014 ha estat un any de contenció i continuïtat.

Compromís amb les persones treballadores  

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà manté un elevat grau d’exigència ètica en la seva actuació envers les persones usuàries, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb l’equip humà que forma part dels seus centres i serveis.

Aquest extrem es recull en els seus valors de respecte, equitat i compromís en el marc del Pla Estratègic. Alhora, aquest compromís amb l’equip humà pren forma en el marc del Codi Ètic: SSIBE Defensarà la igualtat d’oportunitats i afavorirà el seu desenvolupament tant en l’aspecte professional com en el personal, afavorint la conciliació entre la vida professional, personal i familiar.

Personal contractat a 31/12/2014 per edat i sexe

 

2013

2014

Nombre homes

323

327

Nombre dones

1.196

1.214

Mitjana edat homes

44

44

Mitjana edat dones

43

43

Persones contractades

1.519

1.541

Personal contractat a 31/12/2014 per empreses

Entitat SSIBE

2013

2014

Fundació Hospital de Palamós

797

803

Consorci Assitencial Baix Empordà

195

201

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

55

55

Total SSIBE

1.047

1.059

Empreses participades

2013

2014

Emporsis AIE

21

22

Emporhotel AIE

238

242

Empreses gestionades

2013

2014

Fundació Palafrugell Gent Gran

89

89

Fundació Asil Surís

124

129

Total personal

1.529

1.541

Personal contractat a 31/12/2014 per categories professionals

 

2013

2014

Facultatius

258

261

Infermeria

276

289

Auxiliars infermeria

340

340

Zeladors

46

46

Altres Assistencials*

110

109

Admissions

126

129

Administració central

70

72

Serveis generals (hoteleria i manteniment)

293

295

Total personal

1.519

1.541

* Altres assistencials: fisioterapeutes, teràpia ocupacional, logopeda, llevador/a, assistent/a social, optometrista, dietista...
Piràmide per edat i sexe. Homes Dones

60 - 64

17

55

55 - 59

33

135

50 - 54

44

171

45 - 49

59

208

40 - 44

55

182

35 - 39

48

174

30 - 34

37

136

25 - 29

18

99

20 - 24

16

47

< 20 anys

0

7

homesdones
Índex acumulat d'absentisme, per motius, de totes les empreses a 31/12/2014 (inclou centres gestionats)
2013

Malaltia

3,23

4,09

Maternitat

1,43

1,82

Permisos

0,55

0,61

Hores sindicals

0,67

0,66

Indisposició

0,26

0,22

Accident

0,43

0,30

Docència

0,26

0,25

Total

6,83

7,95

Absentisme malaltia,
indispost i accident

3,92

4,61

Personal que ha gaudit d'excedència amb reserva de lloc de treball
o reducció de jornada per motius de conciliació familiars o d'estudis
2013

Facultatius

19

11

Infermeria

51

21

Auxiliars Infermeria

29

10

Zeladors

2

0

Altres assistencials*

16

6

Admissions

22

9

Serveis Centrals

8

1

Serveis Generals
(hoteleria i manteniment)

5

0

Total personal

Reducció

152

Excedència

58

* Altres assistencials: fisioterapeutes, teràpia ocupacional, logopeda, llevador/a, assistent/a social, optometrista, dietista...
© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer