Memòria de sostenibilitat 2014

Qualitat_Comissions_p

Comissions i Comitès de Qualitat

Celebrem la V Jornada de Comitès i Comissions de Qualitat.

El mes de juny vam celebrar aquesta jornada que permet difondre anualment les línies de treball i les accions més rellevants de totes les nostres comissions i comitès vinculats a l’àmbit assistencial.

Ens va acompanyar el Dr. Joan Profitós del Banc de Sang i Teixits, que va ressenyar les funcions dels comitès de transfusions remarcant la importància de la seguretat i de la qualitat assistencial.

Les comissions protagonistes van ser d’una banda el Comitè de transfusions, que va presentar “La política transfusional: conjugació de l’estalvi amb la qualitat assistencial”, a càrrec del Dr. Blanco, Dra. S. Saguè i Sra. N. Viader; i per l’altra el Comitè d’Infeccioses i del Nucli de Seguretat, on la Sra. T. Aliu, Sr. X. Garcia i Sra. M. Darnaculleta van presentar els resultats de l’auditoria interna sobre la tècnica d’higiene de mans per fricció amb base alcohòlica, realitzada en motiu del Dia Mundial de la Higiene de Mans.

També es van presentar unes vídeo-càpsules que, en un llenguatge visual, innovador i breu (2 minuts) s’explicava la funció i la feina de de cada comissió o comitè de qualitat: comissió de farmàcia, comissió oncològica, comissió de mortalitat, comitè d’ètica assistencial i comitè d’ictus.

Comissió d’infeccioses

La comissió d’infeccioses per tal de millorar la difusió de les activitats que realitza, així com per donar a conèixer temes relacionats amb el maneig de les malalties infeccioses, articles d’interès i publicacions d’estudis, posa en marxa la publicació periòdica a la intranet d’un comunicat, així al llarg de 2014 s’han emès 7 comunicats.

Comissió de promoció i prevenció de la salut (CPiPS)

Per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física i el Dia Mundial de la Salut, com ha fet altres anys, aquesta Comissió va organitzar diferents activitats als centres d’atenció primària de la Bisbal d’Empordà, Torroella de Montgrí, Palafrugell i Palamós adreçades a professionals i a la població de referència, totes elles relacionades amb la promoció d’hàbits saludables.

Igualment i en col·laboració de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i dins les activitats programades en la primera edició de l’Empordà Cuina i Salut, va organitzar la segona pujada al castell del Montgrí. També es va oferir una xerrada sobre alimentació i esport a càrrec del Sr. David Pradera, dietista i nutricionista de l’Hospital de Palamós, i de l’esportista professional Ariadna Coll, a la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí.

Tenim 12 comissions i comitès de qualitat vinculats a l’àmbit assistencial que donen suport i assessoren la Direcció en temes específics.

Comissió sense fum

Com cada any se celebra el Dia Mundial sense tabac amb tot un seguit d’activitats que la Comissió va organitzar del 26 al 31 de maig.

Les activitats són per informar al públic sobre els perills que comporta el consum de tabac, les pràctiques comercials de les empreses tabacaleres, les activitats de l’OMS per lluitar contra l’epidèmia de tabaquisme, i sobre allò que les persones de tot el món poden fer per reivindicar el seu dret a la salut i a una vida sana, i a protegir les futures generacions.

El projecte “Hospital sense Fum” a Palamós va començar l’any 2007. Seguint el que marca la llei 42/2010 de control del tabaquisme, tot el recinte és lliure de fum i així està senyalitzat.

En l’edició de 2014 es van acreditar 69 centres hospitalaris catalans: 24 eren membre, 18 bronze, 19 argent, 3 argent menció or i 5 or. L’Hospital de Palamós es manté en el nivell bronze des de 2011.

L’objectiu final continua essent el d’assegurar un ambient sense fum, formar i sensibilitzar els professionals sanitaris sobre el problema del tabaquisme, activar programes de cessació tabàquica i promoure activitats de prevenció i control del tabaquisme.

 

 

Comitè d’Ètica Assistencial

El mes de novembre aquest Comitè va organitzar cinema ètic amb la projecció de la pel·lícula “4 meses, 2 semanas, 2 días” del director Cristian Mungiu (2007), seguida d’un debat sobre l’avortament. L’acte va comptar amb la participació de membres del Comitè d’Ètica Assistencial: Dr. Marc Pérez, que va presentar l’acte, la Sra. Susanna Castellví, responsable assessoria jurídica, que va fer una introducció a la llei vigent, i el Dr. Josep M. Marqueta i la Dra. Eliana Castañeda, ambdós ginecòlegs de l’entitat, que van aportar el contingut des de la vessant més assistencial.`

Més d’una vintena d’assistents van participar activament en el debat posterior, un debat en el qual van aflorar temes com la gratuïtat o no del procés d’avortament, entès dins el marc de la legalitat. La pregunta de si el jovent rep prou informació sobre sexualitat i mètodes anticonceptius -qüestionant que la informació sí que hi és però que potser no s’utilitzen prou adequadament els canals de què disposen- i que potser s’haurien de potenciar més les noves tecnologies com APPs, blogs… per arribar-hi.

sense_tabac
© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer