Memòria de sostenibilitat 2014

Atenció primària

Visites Àrees Bàsiques de Salut (ABS)
 

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS
Palamós

ABS
Palafrugell

ABS Torrella
de Montgrí

ABS Sant Feliu
de Guíxols*

Total

Visites medicina general

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Personal facultatiu

Visites

40.861

40.032

65.185

66.768

70.068

72.270

34.028

33.039

-

210.142

212.109

Visites no presencials

13.463

14.307

17.879

19.708

20.141

21.183

15.782

16.016

-

-

67.265

71.214

Total

54.324

54.339

83.064

86.476

90.209

93.453

49.810

49.055

-

-

277.407

283.323

Personal infermeria

Visites

34.552

34.475

31.761

33.194

55.541

57.443

31.888

32.324

-

-

153.742

157.436

Visites no presencials

1.001

1.181

2.796

3.274

1.617

2.630

1.571

1.634

-

-

6.985

8.719

Total

35.553

35.656

34.557

36.468

57.158

60.073

33.459

33.958

-

-

160.727

166.155

Total visites

89.877

89.995

117.621

122.944

147.367

153.526

83.269

83.013

-

-

438.134

449.478

Visites pediatria

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Personal facultatiu

Visites

8.359

8.182

14.219

13.090

14.773

15.485

7.602

7.507

-

-

44.953

44.264

Visites no presencials

604

759

1.043

1.007

860

1.358

678

785

-

-

3.185

3.909

Total

8.963

8.941

15.262

14.097

15.633

16.843

8.280

8.292

-

-

48.138

48.173

Activitat conjunta. Programa del Nen Sa

2.164

2.042

2.978

2.925

3.275

3.496

2.117

2.152

-

-

10.534

10.615

Personal infermeria

Visites

2.108

2.072

6.190

6.149

5.892

5.391

2.382

2.279

-

-

16.572

15.891

Visites no presencials

173

140

192

254

386

580

82

73

-

-

833

1.047

Total

2.281

2.212

6.382

6.403

6.278

5.971

2.464

2.352

-

-

17.405

16.938

Total visites

13.408

13.195

24.622

23.425

25.186

26.310

12.861

12.796

-

-

76.077

75.726

 

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS
Palamós

ABS
Palafrugell

ABS Torrella
de Montgrí

ABS Sant Feliu
de Guíxols*

Total

Visites odontologia

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Personal facultatiu

Visites

2.362

2.124

3.246

3.263

5.380

6.198

2.842

2.705

-

-

13.830

14.290

Visites no presencials

-

-

-

-

72

134

-

-

-

-

72

134

Total

2.362

2.124

3.246

3.263

5.452

6.332

2.842

2.705

-

-

13.902

14.424

Total visites

2.362

2.124

3.246

3.263

5.452

6.332

2.842

2.705

13.902

14.424

Visites Programa d'Atenció
a la Salut Sexual i Reproductiva

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Personal facultatiu

Visites

1.572

1.362

2.105

2.295

1.501

1.795

1.013

1.058

1.738

1.773

7.929

8.283

Visites no presencials

71

38

19

24

38

31

48

23

6

16

182

132

Total

1.643

1.400

2.124

2.319

1.539

1.826

1.061

1.081

1.744

1.789

8.111

8.415

Personal infermeria

Visites

2.366

2.359

3.792

3.816

3.873

4.017

2.202

2.279

4.091

3.899

16.324

16.370

Visites no presencials

111

126

63

34

89

122

67

86

11

10

341

378

Total

2.477

2.485

3.855

3.850

3.962

4.139

2.269

2.365

4.102

3.909

16.665

16.748

Total visites

4.120

3.885

5.979

6.169

5.501

5.965

3.330

3.446

5.846

5.698

24.776

25.163

* Les dades d'activitat de l'ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat:
Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del CAP Sant Feliu i del CAS Castell Platja d'Aro.

 

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS
Palamós

ABS
Palafrugell

ABS Torrella
de Montgrí

ABS Sant Feliu
de Guíxols*

Total

Visites Atenció
continuada diürna

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Personal facultatiu

7.137

7.904

10.016

9.982

9.430

9.140

8.305

10.059

-

-

34.888

37.085

Personal infermeria

3.590

3.519

5.993

5.914

5.766

6.030

4.058

3.875

-

-

19.407

19.338

Total visites

10.727

11.423

16.009

15.896

15.196

15.170

12.363

13.934

-

-

54.295

56.423

Visites Urgències
nits i festius

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Personal facultatiu

7.777

7.500

338

348

13.214

12.325

8.012

8.010

-

-

29.341

28.183

Personal infermeria

515

500

359

381

2.441

2.626

1.173

1.135

-

-

4.488

4.642

Total visites

8.292

8.000

697

729

15.655

14.951

9.185

9.145

-

-

33.829

32.825

Total activitat
centres d’atenció primària

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Personal facultatiu

82.206

82.208

114.050

116.485

135.477

139.919

78.310

79.202

1.744

1.789

411.787

419.603

Activitat conjunta. **

2.164

2.042

2.978

2.925

3.275

3.496

2.117

2.152

-

-

10.534

10.615

Personal infermeria

44.416

44.372

51.146

53.016

75.605

78.839

43.423

43.685

4.102

3.909

218.692

223.821

Total visites

128.786

128.622

168.174

172.426

214.357

222.254

123.850

125.039

5.846

5.698

641.013

654.039

* Les dades d'activitat de l'ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat: Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductia del CAP Sant Feliu i del CAS Castell Platja d'Aro.
** Programa del Nen Sa

© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer