fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Atenció primària

Visites Àrees Bàsiques de Salut (ABS)
 

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS
Palamós

ABS
Palafrugell

ABS Torrella
de Montgrí

ABS Sant Feliu
de Guíxols*

Total

Visites medicina general

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Personal facultatiu

Visites

40.032

39.405

66.768

66.824

72.270

72.414

33.039

34.322

-

-

212.109

212.965

Visites no presencials

14.307

14.997

19.708

23.377

21.183

22.075

16.016

15.668

-

-

71.214

76.117

Total

54.339

54.402

86.476

90.201

93.453

94.489

49.055

49.990

-

-

283.323

289.082

Personal infermeria

Visites

34.475

32.147

33.194

32.438

57.443

55.997

32.324

33.586

-

-

157.436

154.168

Visites no presencials

1.181

1.624

3.274

4.347

2.630

3.015

1.634

1.821

-

-

8.719

10.807

Total

35.656

33.771

36.468

36.785

60.073

59.012

33.958

35.407

-

-

166.155

164.975

Total visites

89.995

88.173

122.944

126.986

153.526

153.501

83.013

85.397

-

-

449.478

454.057

Visites pediatria

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Personal facultatiu

Visites

8.182

7.903

13.090

14.172

15.485

116.001

7.507

7.357

-

-

44.264

45.433

Visites no presencials

759

827

1.007

1.112

1.358

1.077

785

699

-

-

3.909

3.715

Total

8.941

8.730

14.097

15.284

16.843

17.078

8.292

8.056

-

-

48.173

49.148

Activitat conjunta. Programa del Nen Sa

2.042

2.161

2.925

2.807

3.496

3.371

2.152

2.132

-

-

10.615

10.471

Personal infermeria

Visites

2.072

2.185

6.149

6.812

5.391

5.643

2.279

2.270

-

-

15.891

16.910

Visites no presencials

140

152

254

424

580

726

73

54

-

-

1.047

1.356

Total

2.212

2.337

6.403

7.236

5.971

6.369

2.352

2.324

-

-

16.938

18.266

Total visites

13.195

13.228

23.425

25.327

26.310

26.818

12.796

12.512

-

-

75.726

77.885

 

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS
Palamós

ABS
Palafrugell

ABS Torrella
de Montgrí

ABS Sant Feliu
de Guíxols*

Total

Visites odontologia

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Personal facultatiu

Visites

2.124

1.916

3.263

3.457

6.198

6.018

2.705

2.431

-

-

14.290

13.822

Visites no presencials

-

-

-

-

134

116

-

-

-

-

134

116

Total

2.124

1.916

3.263

3.457

6.332

6.134

2.705

2.431

-

-

14.424

13.938

Total visites

2.124

1.916

3.263

3.457

6.332

6.134

2.705

2.431

-

-

14.424

13.938

Visites Programa d'Atenció
a la Salut Sexual i Reproductiva

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Personal facultatiu

Visites

1.362

1.306

2.295

2.295

1.795

1.871

1.058

1.040

1.773

1.850

8.283

8.362

Visites no presencials

38

27

24

57

31

36

23

15

16

14

132

149

Total

1.400

1.333

2.319

2.352

1.826

1.907

1.081

1.055

1.789

1.864

8.415

8.511

Personal infermeria

Visites

2.359

2.395

3.816

4.179

4.017

4.091

2.279

2.115

3.899

3.965

16.370

16.745

Visites no presencials

126

195

34

108

122

143

86

104

10

4

378

554

Total

2.485

2.590

3.850

4.287

4.139

4.234

2.365

2.219

3.909

3.969

16.748

17.299

Total visites

3.885

3.923

6.169

6.639

5.965

6.141

3.446

3.274

5.698

5.833

25.163

25.810

* Les dades d'activitat de l'ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat:
Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del CAP Sant Feliu i del CAS Castell Platja d'Aro.

 

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS
Palamós

ABS
Palafrugell

ABS Torrella
de Montgrí

ABS Sant Feliu
de Guíxols*

Total

Visites Atenció
continuada diürna

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Personal facultatiu

7.904

9.410

9.982

10.952

9.140

10.989

10.059

10.863

-

-

37.085

42.214

Personal infermeria

3.519

4.464

5.914

6.387

6.030

5.064

3.875

3.700

-

-

19.338

19.615

Total visites

11.423

13.874

15.896

17.339

15.170

16.053

13.934

14.563

-

-

56.423

61.829

Visites Urgències
nits i festius

2014

2015

2014***

2015***

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Personal facultatiu

7.500

7.726

348

297

12.325

13.035

8.010

8.281

-

-

28.183

29.339

Personal infermeria

500

1.601

381

341

2.626

3.874

1.135

2.594

-

-

4.642

8.410

Total visites

8.000

9.327

729

638

14.951

16.909

9.145

10.875

-

-

32.825

37.749

Total activitat
centres d’atenció primària

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Personal facultatiu

82.208

83.517

116.485

122.543

139.919

143.632

79.202

80.676

1.789

1.864

419.603

432.232

Activitat conjunta. **

2.042

2.161

2.925

2.807

3.496

3.371

2.152

2.132

-

-

10.615

10.471

Personal infermeria

44.372

44.763

53.016

55.036

78.839

78.553

43.685

46.244

3.909

3.969

223.821

228.565

Total visites

128.622

130.441

172.426

180.386

222.254

225.556

125.039

129.052

5.698

5.833

654.039

671.268

* Les dades d'activitat de l'ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat: Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductia del CAP Sant Feliu i del CAS Castell Platja d'Aro.
** Programa del Nen Sa
*** Període d'estiu

© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox