fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Recerca

Aquest és un any especial, ja que es compleixen 15 anys d’activitat del Comitè de Recerca de la nostra entitat. La seva constitució va ser la fita més rellevant en els canvis organitzatius produïts a partir de 2001 per impulsar la recerca, un àmbit de treball cabdal per a tota organització sanitària.

En aquest període s’ha fet palesa una tendència positiva en el nombre de projectes de recerca i de comunicacions científiques. Tanmateix, la recerca té uns cicles temporals llargs, no és aliena a la situació de l’entorn i aquest aniversari coincideix precisament en una zona baixa del cicle actual. Hem d’esperar que ara s’iniciï la fase de recuperació i, com ha passat en els cicles anteriors, ens situï més amunt d’on érem en l’anterior cicle. Cal insistir però, en la prudència en la interpretació estrictament quantitativa, atès que són més rellevants els progressos qualitatius.

Durant aquests 15 anys, el Comitè ha avaluat 311 projectes de recerca, 220 d’ells multicèntrics i 91 propis, amb canvis importants d’aquesta proporció durant el període. Al 2015 es va ratificar la línia ascendent dels projectes d’elaboració pròpia. Aquesta tendència es va marcar sobre tot a partir de la posada en marxa de les Unitats Docents, ja que tant els residents com els tutors són sovint responsables o col·laboradors d’aquests projectes propis.

En contraposició, els projectes multicèntrics de promoció externa, després d’uns primers anys en que eren absolutament majoritaris i molt nombrosos, han anat baixant, durant la segona meitat del període, i al 2015 s’han igualat amb els propis. En particular, les propostes d’assajos clínics promoguts per la indústria ara són excepcionals a la nostra entitat, seguint la tendència general de l’entorn, que afecta més directament els centres del nostre nivell.

Des d’un punt de vista qualitatiu dels projectes, cal considerar com un valor afegit la concessió d’ajuts en convocatòries públiques competitives del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) i altres organismes. L’any 2004 vàrem obtenir per primer cop el reconeixement per a un projecte propi, i simultàniament per a tres més en que participàvem nominalment. Al 2012 es va aprovar un projecte finançat per la Comissió Europea, en que per primer cop una empresa del nostre grup hi participa com a sòcia. En conjunt, durant els 15 anys s’han aprovat 6 projectes propis i 14 en que hem participat, dels quals estan ara actius 1 i 4, respectivament.

En la vessant econòmica, des de la constitució del Comitè es va crear un Fons de Recerca, que s’ha anat nodrint de les aportacions provinents dels estudis amb finançament. Això ha permès cobrir despeses de projectes propis que no disposen de recursos, i el fons segueix tenint disponibilitat per a qui vulgui presentar un projecte que ho requereixi.

Pel que fa a la producció científica, el nombre total de comunicacions i publicacions ha arribat gairebé al miler en aquests 15 anys de Comitè, gairebé la meitat en format de pòster, una tercera part comunicacions orals i la resta publicacions escrites. Hi ha hagut un clar increment general, passant de les 40-50 els primers anys, a 80-90 els darrers. S’ha promogut el canvi de pòsters per comunicacions orals, més visibles i ben valorades, i s’està aconseguint, llevat el 2015. Però caldrà esperar a veure si es tracta d’una variació cojuntural. El nombre d’articles publicats ha crescut moderadament; però el més rellevant és que precisament han augmentat els que són encapçalats per autors de SSIBE i que cada cop més la gran majoria es publiquen en revistes indexades a PubMed i amb Factor d’Impacte reconegut segons l’estàndard internacional més acceptat.

El Comitè també va promoure en el seu moment la identificació de les línies de recerca prioritàries de l’entitat. Dins d’elles, destaca pel nombre de projectes, reconeixement en convocatòries públiques i publicació d’articles propis la de Morbiditat poblacional i despesa sanitària, línia principal del Grup de Recerca en Serveis de Recerca i Resultats en Salut (GRESSIRES).

En suma, tot plegat ha estat possible mercès a l’esforç dels professionals implicats, que mantenen aquesta activitat en un context de disponibilitat molt limitada per a tasques no relacionades directament o indirecta amb l’activitat assistencial.

Projectes i comunicacions 2015

Presentem un resum analític de les activitats de recerca durant els darrers 15 anys, de forma quantitativa.

Projectes presentats al Comitè de Recerca SSIBE. 2001/2015

Comunicacions: evolució 15 anys

Articles amb participació SSIBE i el seu factor d’impacte

 

2012

2013

2014

2015

Articles amb participació SSIBE

25

19

15

14

Indexats PubMed

18

11

13

12

% indexats PubMed

72

57,9

86,7

85,7

Indexats JCR

14

11

13

12

% indexats JCR

56

57,9

86,7

85,7

Suma IF

48,302

16,231

19,767

25,886

Mitjana IF/total publicats

1,932

0,8554

1,318

1,849

Mitjana IF/total indexats JCR

3,450

1,476

1,521

2,157

Autor SSIBE 1r o darrer capçalera

9

9

8

4

% autoria SSIBE 1r o darrer capçalera

36

47,4

53,3

28,6

Autor SSIBE 6 primers capçalera

14

17

11

9

% autoria SSIBE 6 primers

56

89,5

73,3

64,3

Fets destacats

Fets destacats

Lectura de la Tesi Doctoral del Dr. José M. Inoriza

04/02/2015 – Es tracta de la primera tesi que fa un professional de SSIBE, amb dades de SSIBE i a partir d’una línia de recerca pròpia. La tesi porta per títol “Morbilidad, utilización de recursos y costes sanitarios en la comarca del Baix Empordà” [+]

Incorporació del Dr. Sevilla com a Consultor Clínic de Recerca

11/02/2015 – La seva incorporació va tenir lloc al mes de febrer. [+]

Xerrada sobre la propietat industrial i intel.lectual

09/03/2015 – Una trentena de professionals van assistir a la sessió impartida per José M. Del Valle, de Clarke Modet & Co [+]

1rs premis a comunicacions científiques d’Urgències

29/04/2015 – Es tracta de la comunicació oral i el cartell presentats al XXIIè Congrés nacional català d’Urgències i Emergències, celebrat els dies 16 i 17 d’abril a Tarragona, i dels quals en són autores principals Lídia Garcia i Nati Ortells, respectivament. [+]

Participació i premi als residents de SSIBE en la IV Jornada de recerca de residents d’AFiC de les UUDD de les comarques de Girona

07/05/2015 – Va ser el passat 30 d’abril i hi van participar els residents de 4rt any de medicina familiar i comunitària de la nostra entitat. En els treballs presentats hi va destacar el nivell de qualitat, que es va traduir en la concessió de premi a una de les comunicacions de SSIBE. [+]

Debat sobre Recerca i Clínica

21/05/2015 – En el marc del 15è aniversari de la creació del Comitè de Recerca de SSIBE, es van programar sessions de debat trimestrals sobre aspectes relacionats amb la recerca. En aquest, es va debatre sobre la compaginació de la Recerca i la Clínica, i les eines disponibles de suport per portar-la a terme. [+]

 

Concessió FIS 2015

16/07/2015 – L’Institut Carlos III ens va concedir una beca FIS per al projecte propi “Obtención de la esperanza de vida y descomposición por estados de salud a partir de información disponible sobre mortalidad, morbilidad atendida y consumo de recursos sanitarios”, que té per investigador principal Marc Carreras. [+]

La nostra experiència en l’atenció als pacients crònics complexos, reconeguda com experiència certificada per la Generalitat

22/09/2015 – En un acte que va tenir lloc dilluns 21 de setembre a l’auditori AXA de Barcelona. [+]

Jornada: Registres clínics, font de recerca

12/11/2015 – Dimecres 11 de novembre va tenir lloc la segona sessió del cicle commemoratiu del 15è aniversari del Comitè de Recerca de SSIBE, alhora també, seminari GRESSIRES. De la mà de Marc Carreras, que va presentar la jornada, vam tenir l’oportunitat de gaudir de la presència i experiència d’experts de reconegudíssim prestigi que ens van parlar del com i el per què utilitzar les bases de dades de registres clínics.

GRESSIRES continua treballant, i té l’ànim de donar seguiment i periodicitat a aquest tipus d’actes que generen sinèrgies i posen a l’abast de tothom que tingui inquietuds sobre recerca en general, l’oportunitat de compartir coneixement i propostes amb professionals d’altres àmbits.

[+]

L’equip Vacuna Grip Baix Empordà guanya el premi a la millor comunicació oral a les Jornadas interdisciplinares de salud comunitaria

20/11/2015 – Les jornades van tenir lloc a Saragossa, i la comunicació va ser presentada per la resident Mar Gainza [+]

Publicacions 2015

Els professionals de SSIBE poden accedir als documents íntegres a través del Gestor Documental de la Intranet. (Accés restringit). 

 

Relació de les publicacions editades durant l’any 2015, indicant si la revista està indexada a la base de dades de la National Library of Medicine (NLM) i el seu factor d’impacte segons la base de dades 2014 Journal Citation Reports de la ISI Web of Knowledge. En cas de multicèntrics, figuren subratllats els autors de SSIBE.

 

Francisco J. Blanco and Arthrotest Study Group (Teresa Clavaguera)

Improved prediction of knee osteorthritis progression by genetic polymorphisms: The Arthrotest Study

Rheumatology (Oxford). 2015 Jul;54(7):1236-43

doi: 10.1093/rheumatology/keu478. Epub 2015 Jan 7

http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/early/2015/01/07/rheumatology.keu478.abstract

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 4.435

 

CARTA CIENTÍFICA

Alberto Zamora, Carme Carrion, Gabriel Vazquez-Oliva, Guillem Paluzie, Anabel MartÍn-Urda y Roberto Elosua

Impacto teórico en la enfermedad coronaria de usar un sistema informatizado de ayuda en la prescripción del tratamiento hipolipemiante

Rev Esp Cardiol. 2015;68(1):70–81

http://www.revespcardiol.org/es/impacto-teorico-enfermedad-coronaria-usar/articulo/90372051/

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 3.792

 

Alagha K, Jarjour B, Bommart S, Aviles B, Varrin M, Gamez AS, Molinari N, Vachier I2, Paganin F, Chanez P, Bourdin A

Persistent severe hypereosinophilic asthma is not associated with airway remodeling

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611114004466

Respir Med. 2015 Feb;109(2):180-7

doi: 10.1016/j.rmed.2014.12.008. Epub 2015 Jan 3.

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 3.086

 

Aller M, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Farré J, Llopart J, Colomés L, Vázquez M

Development and testing of indicators to measure coodination of clincal information and management across levels of care

http://www.biomedcentral.com/1472-6963/15/323

BMC Health Services Research 2015, 15 :323 (13 August 2015) Open Access

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 1.71

 

Rosa Maria Garcia Camin, Montse Cols, Julio Leonel Chevarria, Rosa García Osuna, Marc Carreras, Josep Maria Lisbona, Jordi Coderch

Fracaso renal agudo secundario a combinación de inhibidores del sistema renina-angiotensina, diuréticos y AINES. “La Triple Whammy”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2013251415000139

NEFROLOGIA 2015; 35(2):197-206

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 1.223

 

Guembe M, et al., on behalf of the NUVE Study Group (Àngels Masabeu)

Nationwide study on the use of intravascular catheters in internal medicine departments,

Journal of Hospital Infection (2015) Volume 90, Issue 2, June 2015, Pages 135–141

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2015.01.024

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 2.544

 

Sina Waibel, Ingrid Vargas, Marta-Beatriz Aller, Renata Gusmão, Diana Henao, M. Luisa Vázquez, Jordi Coderch

The performance of integrated health care networks in continuity of care, a qualitative multiple case study of COPD patients

International Journal of Integrated Care Volume 15, 20 July – URN:NBN:NL:UI:10-1-114834 – http://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.1527/

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 1.50

 

Jordi Giner, Pere Roura, Carme Hernández, Montserrat Torrejón, Meritxell Peiró, Ma Jesús Fernández, Elena López de Santa María, Ma Angeles Gimeno, Vicente Macian, Eduard Tarragona, and Vicente Plaza,

Knowledge and Attitudes of Nurses in Spain about Inhaled Therapy: Results of a National Survey

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26168021

Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery. Volume 28, Number 0, 2015

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 2.798

 

Ihssan Chentouf, Iryna Frolova, Lourdes García

Situació actual de la limitació de l’esforç terapèutic, participació i percepció infermera en el procés. Revisió bibliogràfica.

http://www.codigi.cat/revista/polsapols69/index.html

Revista Pols a Pols (revista col.legial). Any XVIII, núm. 69, pàg. 6-14. 2015

Revista indexada: no

Factor d’impacte: no

 

Laura Laguna, Anwesha Sarkar, Gràcia Artigas , Jianshe Chen ⁎

A quantitative assessment of the eating capability in the elderly individuals

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25936821

Physiology & Behavior 147 (2015) 274–281

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 2.976

 

Coloma Tiron de Llano, Oscar Campuzano, Alexandra Pérez-Serra, Irene Mademont, Monica Coll, Catarina Allegue, Anna Iglesias, Sara Partemi, Pasquale Striano, Antonio Oliva, Ramon Brugada

Further evidence of the association between LQT syndrome and epilepsy in a family with KCNQ1 pathogenic variant

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25645639

Seizure 25 (2015) 65–67

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: 1.822

 

Lídia Gómez Vilaseca, Nuria Pac Gracia, Mónica Manresa Traguany, Sandra Lozano Ramírez, Julio Leonel Chevarria Montesinos

Prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes de hemodiálisis

Enferm Nefrol 2015: Abril-Junio; 18 (2): 112/117

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S2254-28842014000500015&script=sci_arttext

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: no

 

Hèctor Corominasa, Javier Narváez, César Díaz-Torné, Georgina Salvador, María Eugenia Gomez-Caballero, Diana de la Fuente, Ester Campoy, Daniel Roig-Vilaseca, Teresa Clavaguera, Rosa Morlà, Vicenc Torrente-Segarra, Xavier Arasa, José Antonio Gomez-Puerta, Ingrid Möller, Cayetano Alegre, Eduard Graell, Andrés Ponce, María Pilar Lisbona, Carolina Pérez-Garcia, Ramon Fíguls, Elena Sirvent, Violan Poca y Raimon Sanmartí

Retraso diagnóstico y terapéutico de la artritis reumatoide y su relación con dispositivos asistenciales en Catalunya. Estudio AUDIT

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1699258X1500145X

Reumatol Clin. 2015;xxx(xx):xxx–xxx IN PRESS

Revista indexada: sí

Factor d’impacte: no

 

ALTRES PUBLICACIONS 2015

TESI DOCTORAL

Inoriza Belzunce, José María

Morbilidad, utilización de recursos y costes sanitarios en la comarca del Baix Empordà

Tesis doctorals en xarxa

http://hdl.handle.net/10803/301435

[1]

Coderch de Lassaletta, Jordi 06/04/16 13:03

Si no és multicèntric, no cal subratllar.

Premis i guardons

Comunicacions orals

REPERCUSSIÓ D’UNA GUIA PER A L’ADEQUACIÓ DE CANALITZACIÓ DE CATÈTERS PERIFÈRICS A URGÈNCIES

XXIIè Congrés nacional català d’Urgències i Emergències

Tarragona, 16-17 d’abril 2015

Premi millor comunicació oral breu

L. Garcia, E.Roca, N.Moliné, J.Román

Servei d’urgències Hospital de Palamós

 

ESTUDIO TRANSVERSAL SOBRE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR LA VACUNA DE LA GRIPE EN ATENCIÓN PRIMARIA

Jornadas interdisciplinares de salud comunitaria

Zaragoza 5-7 novembre 2015

Premi millor comunicació oral de les jornades

Mar Gainza, Mercè Medina, M. José Sánchez, Margarita Barnils, Inma Sánchez, Catalina Mestre

 

Pòsters

ESTADES SUPERIORS A 24 HORES EN EL SERVEI D’URGÈNCIES

XXIIè Congrés nacional català d’Urgències i Emergències

Tarragona, 16-17 d’abril 2015

Premi millor pòster

N. Ortells, J.Román

Servei d’urgències Hospital de Palamós

 

EXPERIÈNCIA VS PROTOCOL: QUÈ FER EN ELS ABSCESSOS PARAVERTEBRALS

XXXI Jornada de Cloenda Acadèmia de Ciències Mèdiques

Girona, 12 de juny 2015

Premi millor pòster

D. del Hoyo Pastor.*1, MD. Figueras Hernandez *1, A. Martin-Urda Diez-Canseco*2, J.Garcia Conesa*2,  Amelia Fernandez Alvarez*2,  A. Masabeu Urrutia*2

Hospital de Palamós. Servei de Radiologia*1 . Servei de Medicina Interna*2

15 anys d’activitat del Comitè de Recerca

© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox