fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Atenció hospitalària

Atenció especialitzada d’aguts

 

2014

2015

Hospitalització convencional (ingrés a planta)

6.625

6.564

Cirurgia major ambulatòria

3.287

3.268

Total altes hospitalització

9.912

9.682

Estades

32.589

34.475

Estada mitjana hospitalització convencional

4,9

5,3

Ocupació dels llits (%)

82,1

84,5

Rotació (persones/llit/any)

60,9

58,7

Consulta externa

2014

2015

Primeres visites

62.912

63.314

Visites successives

96.924

100.835

Total visites

159.836

164.149

Índex de reiteració

1,5

1,6

Hospital de dia

2014

2015

Estades hospital de dia mèdic

6.482

6.419

Estades hospital de dia quirúrgic

7.149

7.366

Total estades

13.631

13.785

Urgències

2014

2015

Persones residents al Bax Empordà

49.268

50.767

Persones de fora del Baix Empordà

12.103

13.052

Total urgències

61.371

63.819

Intervencions quirúrgiques

2014

2015

Intervencions amb ingrés

2.153

2.195

Intervencions majors sense ingrés

4.179

3.866

Intervencions ambulatòries menors

4.726

5.739

Total intervencions

11.058

11.800

Parts

2014

2015

Total parts

928

942

Diàlisi

2014

2015

Pacients

126

133

Sessions

8.046

7.820

Rehabilitació

2014

2015

Pacients

7.922

8.083

Sessions

Domicili

12.592

13.619

Hospital Palamós

52.297

49.671

CAP Dra. Casaponsa (La Bisbal d’Empordà)

5.850

5.741

CAP Torroella de Montgrí

6.481

6.641

Palafrugell Gent Gran

14.040

13.442

Residència Palamós Gent Gran

19.737

15.135

Residència Sant Feliu de Guíxols Gent Gran

8.644

8.888

Total

119.641

113.137

Cambra hiperbàrica

2014

2015

Persones ateses

132

132

Accidents de busseig

24

29

Intoxicacions monòxid carboni

27

12

Altres

81

91

Sessions

1.994

1.750

Accidents de busseig

63

74

Intoxicacions monòxid carboni

27

12

Altres

1.904

1.664

Laboratori

2014

2015

Peticions laboratori general

166.258

173.301

Peticions anatomia patològica

22.243

23.378

Radiologia

2014

2015

Exploracions radiològiques

58.447

59.876

Densitometries

1.791

1.599

Ecografies

13.998

14.345

Mamografies

6.972

6.940

Ressonancies magnètiques

5.358

5.441

TAC

5.678

5.658

Altres proves complementàries

2014

2015

Angiofluorgrafia

105

112

Biometria

695

734

Broncoscòpia

123

142

Camp visual

1.199

1.450

Colonoscòpia

1.576

1.767

Electrocardiograma

3.353

3.743

Ecografia

9.836

10.440

Espirobroncodilatació

693

620

Fibroscan

-

177

Fluxometria

959

990

Fons d'ull

1.119

1.321

Fototeràpia sessió

4.306

3.830

Gastro-colonoscòpia

295

326

Gastroscòpia

778

815

Holter electrocardiogràfic

1.222

1.363

Holter de pressió arterial

389

417

Làser argó sessió

658

787

NST

1.366

1.343

Oxigenoteràpia

140

129

Potencials evocats neonatals

276

227

Prick Test

495

488

Prova d'esforç cardíaca

589

674

Test de la marxa. Walking Test

95

122

Tomografia de coherència òptica

-

1.149

Altres proves

580

810

Total proves

30.848

33.976

Hospitalització d’aguts, per serveis (CMBDAH)

 

 

Casos

Estades

Estada mitjana

Servei

Tipus activitat

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Medicina interna

Hospitalització convencional

1.801

1.850

12.275

14.086

6,82

6,61

Cirurgia general

Hospitalització convencional

1.140

1.123

6.115

5.941

5,36

4,29

Cirurgia general

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

731

506

-

-

-

-

Oftalmologia

Hospitalització convencional

24

7

26

13

1,08

0,86

Oftalmologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

1.159

1.372

-

-

-

-

Otorinolaringologia

Hospitalització convencional

81

69

90

69

1,11

0,09

Otorinolaringologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

98

125

-

-

-

-

Urologia

Hospitalització convencional

458

438

1.917

1.726

4,19

2,94

Urologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

49

55

-

-

-

-

Traumatologia

Hospitalització convencional

1.153

1.090

7.019

7.033

6,09

5,45

Traumatologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

898

666

-

-

-

-

Pediatria General

Hospitalització convencional

622

650

1.973

2.281

3,17

2,51

Obstetrícia

Hospitalització convencional

921

968

2.194

2.391

2,38

1,47

Ginecologia

Hospitalització convencional

425

369

980

935

2,31

1,53

Ginecologia

Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)

352

394

-

-

-

-

Total

 

9.912

9.682

32.589

34.475

4,29

5,3

2015-activitat-a-especialitzada

© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox