fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Canvis i millores assistencials

Unitat de Cures Intermèdies (UCIM)

El mes de setembre posem en funcionament la UCIM que és una unitat d’hospitalització especialitzada, dedicada a l’atenció de els/les pacients que presenten patologia aguda i greu, que requereixen una atenció superior als recursos d’una unitat d’hospitalització convencional.

El motiu principal d’ingrés en aquesta unitat ha estat la insuficiència respiratòria aguda hipercàpnia, seguida del xoc, la fibril·lació auricular crònica i la síndrome coronària aguda sense elevació del segment ST donant compliment als criteris d’ingrés establerts i assolint l’objectiu de no superar 3 dies d’ingrés dels pacients amb una estada mitjana de 2,39 dies.

2015-activitat-canvis-i-millores-assistencials-1

Primeres intervencions de retina i vitri, tomografia de coherència òptica i primer transplantament laminar de còrnia, novetats al Servei d’Oftalmologia

Al maig es van practicar les dues primeres intervencions de retina i vitri amb molt bons resultats i la correcta evolució postoperatòria dels pacients.

Les malalties que amb més freqüència afecten la retina són el despreniment, la degeneració macular associada a l’edat, les obstruccions venoses i arterials, i la retinopatia diabètica. Els pacients que més es beneficiaran d’aquestes intervencions seran els pacients diabètics amb retinopatia que fins ara eren derivats a l’Hospital Trueta, centre de referència.

Al desembre del 2014 ja es va posar en marxa la tomografia de coherència òptica (OCT) que va significar un important pas endavant en el diagnòstic i l’atenció de la patologia ocular. Ara, amb les intervencions de retina, es fa de forma definitiva un important pas endavant en el tractament d’aquests pacients.

També, al maig, es va practicar el primer transplantament laminar de còrnia, concretament un transplantament parcial d’endoteli també amb molt bon resultat. Fins ara els transplantaments practicats al nostre hospital eren de totes les capes de la còrnia. Aquesta nova tècnica permet simplificar la intervenció, disminuir el risc de rebuig i millorar-ne els resultats amb una recuperació visual més ràpida.

Primers estudis d’urodinamia del Servei d’Urologia

Al setembre el Servei d’Urologia va començar a practicar els primers estudis d’urodinamia, per aquesta tècnica es va adquirir un equip d’última generació que garantitza els millors resultats de la prova.

La urodonamia és una exploració que permet conèixer el funcionament de la bufeta de l’orina, es practica de forma ambulatòria sense necessitat d’ingressar i té la finalitat d’estudiar de forma integral la funcionalitat del tracte urinari inferior en simular el treball fisiològic de la bufeta de l’orina, això permet detectar i recrear les alteracions que manifesten els pacients i determinar-ne la seva importància. A la vegada permet a l’especialista oferir als pacients el millor tractament i escollir la millor tècnica quirúrgica en cada cas.

Aquest estudi és aplicable tan a homes com a dones sobre tot pels casos d’incontinència urinària, obstrucció infravesical i disfunció miccional.

Amb la urodinamia disponible a l’hospital els pacients no s’hauran de desplaçar a Girona com passava fins ara (aproximadament 140 pacients a l’any) i queda integrat el treball d’uròlegs, ginecòlegs i rehabilitadors que són els especialistes que atenen als afectats amb aquest tipus d’alteracions.

Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte

Aquest programa, situat en el marc del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 de potenciar els aspectes preventius, ha implicat la coordinació dels col·legis de farmacèutics de Girona, l’atenció primària, i la unitat de colonoscòpia de l’Hospital de Palamós i l’Oficina Tècnica de Cribratge, gestionada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) amb el suport del CatSalut.

S’inicia al Baix Empordà l’any 2013 i s’implanta de manera progressiva, finalitzant la primera ronda al 2015.

Els resultats es presenten en una Jornada a l’Hospital de Palamós el mes de juny.

S’ha convidat a participar-hi a 29.523 persones, i 11.259 han acceptat (38%). Han donat positiu 770 dels estudis fets (7% dels testos realitzats)

En aquests casos, els afectats –majoritàriament homes- han estat citats per a una visita a la unitat d’endoscòpies de l’Hospital de Palamós, on se’ls ha informat del resultat i del procés a seguir a partir d’aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica.  El 78% han acceptat fer-se la colonoscòpia, realitzant-ne  604.

En la majoria dels casos, el 70%, la prova ha permès localitzar adenomes, pòlips o diagnosticar una malaltia inflamatòria intestinal al pacient, mentre que en un 6% dels casos s’ha detectat un càncer.

El resultat final és que la primera ronda del Programa ha permès diagnosticar fins a 39 càncers al Baix Empordà.

2015-activitat-canvis-i-millores-assistencials-2

La nostra experiència en l’atenció als pacients crònics complexos,
reconeguda com experiència certificada per la Generalitat

L’estratègia proactiva integrada d’atenció a pacients crònics complexos, és un dels projectes estratègics dels darrers anys a  la nostra entitat, amb una doble vessant: bàsicament assistencial però sota un disseny avaluatiu, i amb un projecte de recerca en paral·lel al qual es va concedir un ajut FIS -projecte ATENPRO-.

Punts forts d’aquesta estratègia:

  • Predicció del risc d’alt consum sanitari mitjançant un model matemàtic novedós basat en la morbiditat (mitjançant CRGs) i la utilització prèvia de serveis.
  • Estratègia integrada, que abasta tots els àmbits d’atenció sota una direcció única.
  • Sistema d’informació en l’HCI, que alerta sobre els casos identificats com pacients crònics complexes (PCC) i permet obtenir llistats de PCC per a cada metge.
  • Accions proactives des d’AP per planificar les actuacions destinades a evitar descompensacions.
  • Circuits definits de coordinació per al trànsit de PCC entre diferents àmbits assistencials.
  • Unitat específica d’atenció al PCC sense ingrés.

Al setembre a Barcelona en la III Jornada de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya es va fer un acte de reconeixement de les experiències certificades, entre les quals es troba la nostra “Atenció integrada de la cronicitat amb estratègia proactiva de casos complexos”.

Consulta d’infermeria al Servei de Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Aquest nou dispositiu conduit per personal d’infermeria té com a objectiu principal el seguiment i valoració dels pacients intervinguts de pròtesi de genoll, a partir del segon any de la seva intervenció. Aquesta consulta permet optimitzar els recursos mèdics per la patologia més complexa.

L’objectiu principal és el control dels pacients, avaluant i donant informació i recolzament al pacient de forma personalitzada.

Aquesta nova consulta se suma a l’estratègia de desenvolupament de les competències avançades d’infermeria i el canvi de rol d’aquest col·lectiu dins l’organització.

Consolidació del Pla de Rotacions de formació d’infermeria
per àmbits assistencials

Els principals objectius d’aquest Pla són:

  • Formació dels professionals d’infermeria
  • Aconseguir un vincle més directe entre professionals
  • Millorar en l’atenció integral d’infermeria en relació als pacients
  • Intercanviar coneixements en cures, clínica i tasques d’infermeria de patologies específiques en pacients que reben atenció en els diferents àmbits assistencials

Organitzem les V Jornades d’actualització d’infermeria familiar i comunitària “Treballant amb qualitat i buscant l’excel·lència”

La Presidència i el Comitè organitzador estaven integrats per la infermeria de SSIBE, i es va celebrar a l’octubre a Girona.

Els 9 tallers organitzats per la nostra infermeria s’enfocaven cap a la millora de l’atenció als malalts crònics i l’atenció domiciliària. S’hi van tractar àmbits temàtics molt diferents, com les cures de les ostomies, la teràpia respiratòria domiciliària, l’autogestió de les emocions, les sutures, l’obesitat infantil, la interpretació d’electrocardiogrames pediàtrics, la teràpia compressiva i de pressió negativa o el taller de millora de les habilitats més humanístiques a través del mindfullness.

2015-activitat-canvis-i-millores-assistencials-3

Gestió de casos a l’atenció primària

L’any 2014 s’inicia a l’atenció primària aquest un nou mètode de treball orientat a la resolució de les necessitats dels pacients, oferint, després d’una valoració individualitzada del cas, el recurs més apropiat, independentment del àmbit assistencial on es presti (atenció especialitzada, atenció sociosanitària, atenció primària, atenció a domicili).

Les infermeres referents de l’atenció domiciliària de cada ABS, anomenades gestores de casos, s’encarreguen de la coordinació entre el pacient, la família, el cuidador i els professionals dels diferents nivells assistencials, sense oblidar l’estreta col·laboració amb Serveis Socials de la comunitat.

Els pacients més beneficiats són persones amb malalties cròniques, degeneratives i incapacitats. L’objectiu és facilitar i acompanyar-les de forma eficient pels diferents dispositius del sistema de salut que oferim.

© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox