fes clic per a tancar la imatge

Memòria de sostenibilitat 2015

Ciuta_Enque-satis_ini_p

Enquestes de satisfacció

Enquesta SSIBE de satisfacció servei de diagnòstic de la imatge 2015

Obtenim una puntuació mitjana de satisfacció de 8,42 sobre 10.

El 95,1% de les persones enquestades, en cas de poder escollir, tornarien al centre.

Les àrees de millora identificades són:

 la informació sobre les proves que li havien de fer

• facilitat perquè li donin visita per al dia que a vostè li va bé

• la comoditat de la sala d’espera

• els professionals es van identificar

• la informació en el moment de fer-se la prova

 els metges, tècnics parlaven davant seu com si no hi fos

 

Pel que fa als resultats obtinguts relatius a la comoditat de la sala d’espera (excés de soroll), es preveu canviar el sostre per plaques absorbents de soroll, es col·loquen rètols demanant silenci i es baixarà el volum de la megafonia.

Referent a la informació, es demana als professionals de reforçar les explicacions sobre la prova a realitzar en el moment de la petició.

En relació a la identificació dels professionals es proposa revisar el disseny de les targetes identificatives.

2015-enquesta
Ciut_Enqu-sati_a_Emba_p

Enquesta SSIBE de satisfacció usuaris dependència 2015

Palafrugell Gent Gran

Obtenim una puntuació mitjana de satisfacció de 8,3 sobre 10.

El 88,8% de les persones enquestades, en cas de poder escollir, tornarien al centre.

Els resultats indiquen que les àrees de menjar i bugaderia han millorat i que la informació és una àrea de millora.

Palamós Gent Gran

Obtenim una puntuació mitjana de satisfacció de 8,3 sobre 10.

El 97,7% de les persones enquestades, en cas de poder escollir, tornarien al centre.

Els resultats indiquen que les àrees de menjar i bugaderia han millorat.

Sant Feliu Gent Gran

Obtenim una puntuació mitjana de satisfacció de 8,6 sobre 10.

El 97,8% de les persones enquestades, en cas de poder escollir, tornarien al centre

Els resultats indiquen que la informació és una àrea de millora.

Residència Surís Gent Gran

Obtenim una puntuació mitjana de satisfacció de 8,7 sobre 10.

El 88% de les persones enquestades, en cas de poder escollir, tornarien al centre

Els resultats indiquen que hi ha dues àrees que han millorat: horaris del centre i els temps que s’ha d’esperar l’usuari quan demana als professionals.

Ciut_En-satis_a_Reha_p

Enquesta CatSalut atenció especialitzada ambulatòria 2014

D’acord amb aquesta enquesta obtenim una puntuació mitjana de satisfacció de 8,14 sobre 10.

El 88,8% de les persones enquestades, en cas de poder escollir, tornarien al centre.

Les àrees de millora detectades han estat: el temps d’espera entra sol·licitud i data de visita i la quantitat de persones sala d’espera.

Per millorar la quantitat de persones a la sala d’espera es passen consultes en horari de tardes.

2015-enquesta-2
© 2015 SSIBE
Fotografia de portada: M. Flores.

Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.

Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Chrome i Firefox